Overlege ved SiV utviklet hjerte-lungeredningskurs for barn

Tidligere har ikke helsepersonell hatt standardisert opplæring for avansert hjerte-lungeredning for barn (AHLR). Det har Ulf Wike Ljungblad ved barne- og ungdomsseksjonen ved SiV gjort noe med.

Publisert 09.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
En gruppe mennesker i et rom
Her instrueres barneleger i riktig teknikk for hjerte- lungeredning på spedbarn.
– Dette er et kurs som er etterspurt nasjonalt, alle sykehus, ambulanser og legevakter trenger dette kurset, forteller Ljungblad.

Kurset skal inngå i kursporteføljen til Norsk resuscitasjonsråd (NRR), og består av e-læring, samt et praktisk kurs på fem timer med en godkjent instruktør fra NRR.

– Sammen med tre kolleger har jeg lagt ned mye tid i dette, uten å få noe betalt. Men det å gi et slikt standardisert og kvalitetssikret opplæringstilbud er veldig meningsfylt, sier han.

Ljungblad tror kurset vil føre til bedre kvalitet på behandlingen av kritisk syke barn.

– I tillegg gir kurset en trygghet til de som står oppe i en slik vanskelig situasjon, påpeker han.

Målgruppen for kurset er alt helsepersonell som må kunne håndtere et kritisk sykt barn.

​​Først ut ved SiV

Nylig gikk ansatte ved barne- og ungdomsseksjonen gjennom kurset. Tilbakemeldingene var gode.

– De var svært fornøyde, det er tydelig at dette har vært et savn, forteller Ljungblad.

Han startet å jobbe med et slikt kurs i 2015 og 2018, men måtte gi opp. De to siste årene har imidlertid arbeidet vært enklere.

- Bruken av digitale møter som følge av pandemien har muliggjort sluttføringen av dette kurs. 

Men nå begynner et omfattende impliseringsarbeid.

– Nå planlegger vi seminarer for å lære opp hovedinstruktører rundt om i landet. Det er alltid gøy når vi på SiV når gjennom nasjonalt, smiler Ljungblad.

Bilde av Ulf Ljungblad i sykehuskorridor

(Ulf Wike Ljungblad.)

​Fakta:

  • ​Opplæringen ble utviklet av Ulf Wike Ljungblad sammen med Thomas Rajka ved Oslo Universitetssykehus, Anders Batman Mjelle ved Helse Bergen, Kjetil Nilsen ved Nordlandssykehuset og Trond Nordseth ved St. Olav
  • SiV har spilt en viktig rolle med flere prøvekurs underveis
  • Kjersti Sandaker, Ine Kjerra, Dawn Aas og Kathrin Angeles, alle fra SiV, var instruktører på kurset i november
  • Primære målgrupper er barneleger, spesialsykepleiere, ambulansepersonell, anestesileger og leger som må kunne håndtere kritisk syke barn (som legevakt)
  • Kurset vektlegger gjenkjenning av kritisk sykdom hos barn, og gir anbefalinger om fremgangsmåte ved hjertestans hos barn
  • Kursdeltakere vil også bli kjent med viktige prinsipper for stabilisering av et kritisk sykt barn