Pakkeforløp hjem for kreftpasienter innføres ved SiV

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal implementeres i alle sykehus og kommuner. Det skal bidra til et bedre og mer sammenhengende forløp for kreftpasienter.

Publisert 28.10.2022
En person som sitter ved et skrivebord
Reidun Lislebø Løkkemyhr, forløpskoordinator for lymfekreft og benmargskreft (myelomatose).

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner. Det implementeres i løpet av 2022-2023.

Tilbudet skal gjelde alle kreftpasienter som er i behandling.​

Ved Sykehuset i Vestfold starter implementeringen av pakkeforløp hjem for pasienter i pakkeforløpene for brystkreft, lungekreft, lymfekreft og benmargskreft i uke 44 og 45.

Reidun Lislebø Løkkemyhr, forløpskoordinator for lymfekreft og benmargskreft (myelomatose), har allerede gjennomført noen pakkeforløp hjem-samtaler med positive erfaringer og gode tilbakemeldinger fra pasientene. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at:

  • Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar, på tvers av forvaltningsnivåene
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene, og at tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor

Ved spørsmål, ta kontakt med kreftkoordinator Kristine Lindhjem, tlf. 414 07 461 (hverdager kl. 09.00-14.00).

Les mer om pakkef​orløp hjem​