Pasienter med epilepsi kan slippe unødvendige kontroller

Pasienter med epilepsi kan nå få oppfølging av sykehuset hjemme. – Hvis du ikke får anfall og har det fint, er det unødvendig å skulle komme inn til oss, forteller overlege Brit Andenes Blaauw.

Publisert 24.01.2023
En gruppe mennesker iført hvite labfrakker og smilende
(F.v.) Kenneth Idland, Astrid Kamilla Naug Skjønhaug, Bjørg Taranrød Grytnes og Brit Andenes Blaauw.
​Hun jobber ved nevrologisk avdeling ved SiV og er en av overlegene bak den digitale hjemmeoppfølgingen for pasienter med epilepsi. Oppfølgingen tilbys pasienter som har en stabil anfallssituasjon og som ikke har behov for fysiske kontroller.

– Vi tenker dette er vinn-vinn for begge parter. Pasienten slipper å bruke tid på både reise og time ved sykehuset, vi helsepersonell kan bruke tiden vår på de som trenger den mest, sier Blaauw.

Tilbudet er frivillig for pasienten, men tilbys først etter time hos spesialist.

– Vi ønsker å se alle pasienter først for å vurdere tilstanden. Deretter kan vi gi dette tilbudet til de som ikke trenger ny time. Men vi beholder kontakten åpen slik at pasienten når som helst kan melde fra om behov for time. Det gir en trygghet å vite at man ikke trenger å henvises på nytt, at man fortsatt er i systemet, sier overlege Blaauw.

​Sykepleiere ​vurderer svarene

Ved digital hjemmeoppfølging rapporterer pasienten selv inn sin tilstand i en sikker digital løsning. Opplysningene legges inn i pasientjournalen, og helsepersonell følger opp.

– Ut fra hva pasienten legger inn, vil løsningen gi en score på grønn, gul eller rød. Ved grønt vil helsepersonell kvittere ut, havner pasienten i gul kategori ringes pasienten opp og ved rød gis en poliklinisk time, forteller konsulent Jarle Andre Dahl ved IKT-seksjonen.

Sykepleiere går gjennom svarene pasientene legger inn. En av disse er spesialutdannet sykepleier Bjørg Taranrød Grytnes ved nevrologisk post. Hun forteller at de første pasientene som har testet løsningen er positive.

– De synes det er greit å slippe å komme til sykehuset hvis det ikke er nødvendig, men samtidig holde muligheten åpen hvis behovet skulle oppstå, sier hun.

Noen innkjøringsproblemer har det likevel vært de første ukene.

– Ikke alle klarer å logge seg inn i løsningen. Noen småting forventet vi, det mest relevante fungerer. Jeg tror det blir bra, smiler hun.

​​​Høstet erfaringer

Vestre Viken har brukt løsningen en stund, og arbeidsgruppen i SiV har høstet erfaringer fra dem. Der fortelles det om en brukervennlig og ressursbesparende løsning.

– To ganger i året skal pasienten fylle ut skjemaer om sin helsetilstand. I tillegg vil pasienten kunne sende inn opplysninger når de ønsker, for eksempel ved en forverring av sin tilstand. Dermed får de faktisk tettere oppfølging enn tidligere, forteller IKT-konsulent Dahl.

– Pasienten får ansvar for egen helsehjelp, samt tryggheten ved å ha forbindelse til sykehuset, det gir både brukermedvirkning og trygghet, fortsetter han.

Innovasjonsprosjektet fikk midler fra Helse Sør-Øst i 2021 for å overføre og ta i bruk ideen om digital hjemmeoppfølging fra Vestre Viken.

– SiV har god erfaring med å utvikle og innføre nye innovative digitale tjenester som Virtuelt hjemmesykehus for premature barn og Digital hjemmeoppfølging KOLS (eKOLS). SiV og Vestre Viken har også et godt samarbeid i forbindelse med de digitale innovasjonsprosjektene, deriblant epilepsi, for å sikre kunnskapsoverføring og deling på tvers av helseforetakene, sier rådgiver Rikke Aune Asbjørnsen ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV.​

​​Fakt​a:

 • Etter ett års bruk ved Drammen sykehus, svarte 70 prosent av pasientene (totalt 132 pasienter) at de ikke hadde behov for time på det aktuelle tidspunkt. 9 prosent ønsket poliklinisk time med oppmøte
 • ​Prosjektets mål er å gi: 
  - bedre ressursutnyttelse gjennom brukerstyrt oppfølging
  - mer individualisert og målrettet behandling basert på pasientens individuelle behov
  - økt tilgjengelighet og fleksibilitet i helsetjenesten
  - å redusere antall polikliniske besøk, samt frigjøre kliniske ressurser til de som har behov for oppføling av spesialisthelsetjenesten på sykehus
  - gi kliniker oversikt over den enkeltes pasient utviklingen og mer individualisert behandling, ved tidlig identifikasjon og intervensjon ved endringer i sykdom, forverring av symptomer
  - kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, basert på pasientrapporterte data​