Raskere og sikrere diagnostikk med digitale bilder

Tiden da patologene satt klistret til et mikroskop kan snart være over. Når patologene ved SiV nå ser etter kreft eller andre sykdommer i pasientenes prøver, kan de zoome inn på en dataskjerm. – Det gir muligheten for raskere og bedre pasientbehandling, forteller avdelingssjef Pål Suhrke ved patologiavdelingen.

Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 11.10.2022
En kvinne som står ved siden av en datamaskin
Bioingeniør og superbruker i digital patologi Dimitra Gkouroumanou, setter prøver inn i maskinen som skanner og tar høykvalitetsbilder av dem.
Suhrke har, sammen med prosjektleder og rådgiver Frode Løkeberg Solem ved klinikk medisinsk diagnostikk (KMD) og andre ved avdelingen, i flere år jobbet med å digitalisere diagnostikken. I starten av september kom første steg. Alle vevsprøver som kommer inn til avdelingen blir nå fotografert med høykvalitetskameraer i spesialskannere. Årlig kommer rundt 25.000 vevprøver inn.

– Patologifaget er under press. Mange av prøvene som kommer til oss handler om å påvise eller utelukke kreft. Det blir flere eldre i samfunnet, og dermed også flere tilfeller av kreft. Det er også kommet flere behandlingsmuligheter basert på mer presis og kompleks diagnostikk. Vi må finne løsninger som optimaliserer måten og flyten vi jobber på, forteller avdelingssjefen.

Ved å gå bort fra mikroskopet og over til skjerm, kan patologene lettere samarbeide med klinikere, radiologer og andre fagfolk. Blant annet i såkalte MDT-møter, der ulike spesialister møtes, og diskuterer videre behandling for kreftpasienter.

– Samhandlingen med klinikerne  vil bli bedre. Ved å ha digitale bilder av operasjonspreparatene kan vi lettere vise, forklare og sammen se hvor for eksempel en kreftsvulst ligger og om hele svulsten er fjernet. Det vil kunne gi bedre diagnostikk og bedre behandling, sier Suhrke.

​​Bilder vil kunne deles mellom SiV og OUS

Foreløpig vil bildene og informasjonen kun ligge i Sectra multimediaarkivet ved SiV, men et regionalt prosjekt jobber med å få systemer på plass slik at bilder på sikt kan deles med Oslo universitetssykehus.

– Mange av våre pasienter behandles begge steder. Når bilder tatt på SIV blir digitalt tilgjengelige på OUS, vil både diagnostikk og behandling komme raskere til pasienten. Vi kutter en vanvittig flaskehals ved å slutte å sende pasientprøver med post mellom sykehusene. Hvis vi i tillegg kan se på prøver samtidig som vi diskuterer med spesialiserte patologer på OUS, blir kvaliteten på diagnostikken bedre, sier Suhrke.

Med tiden vil trolig maskinlæring gi enda bedre diagnostikk, ved bruk av kunstig intelligens (KI).

– Vi forventer at maskinlæring og nye KI-baserte støtteverktøy på sikt tas i bruk i rutinediagnostikk innen patologifaget. En forutsetning for dette er digitalisering av bildedata og arbeidsprosesser som gjør det mulig å utnytte mulighetene teknologien gir, sier prosjektleder Frode Løkeberg Solem.

– Dette er et første steg på veien. Patologien utvikler seg, fortsetter Suhrke.
Avdelingssjef Pål Suhrke vurderer vevprøver på skjerm.

Patologene kan nå velge mellom å bruke mikroskopet eller skjermen når de vurderer prøver. Avdelingssjef Pål Suhrke tror flere og flere vil velge skjermen i fremtiden.

​Entusiasme på avdelingen

Avdelingen har jobbet med prosjektet lenge. Allerede i 2019 startet arbeidet med å finne ut av hva som var mulig innen rammene SiV, Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og leverandører ga.

– Vi har drømt om dette siden 2019. Dette er en investering for det vi kan få i fremtiden, forteller Solem.

I digital patologi-prosjektet på SiV, har Suhrke vært fagperson og leder, Solem har bidratt med teknisk kompetanse. 

– Vår utfyllende kompetanse og samarbeidet mellom oss har gitt et godt resultat. Prosjektet har vært omfattende med tett og godt samarbeid med mange ulike enheter i Sykehuspartner samt eksterne leverandører av programvare og utstyr. Det har vært viktig for oss at vårt lokale arbeid skal kunne overføres til en regional setting slik at andre kan dra nytte av det, sier prosjektlederen. 

Helse Sør-Øst har nylig besluttet at alle patologiavdelinger i regionen skal digitaliseres, og i dette prosjektet vil erfaringene fra SiVs pilotarbeid bli viktig.

– I tillegg har de ansatte ved patologiavdelingen vist veldig stor entusiasme, og det er mye takket være dem at vi har lykkes. Gruppen her er veldig positive til å prøve nye ting, det er et viktig suksesskriterium, legger Suhrke til.

Avdelingssjefen tror også patologiavdelingen vil bli en attraktiv arbeidsplass på grunn av digitaliseringen.

– Vi er avhengig av å ha flinke folk. Jeg tror digital patologi vil hjelpe oss med å skille oss litt ut og vise at vi er moderne. Det er viktig med tanke på rekruttering, sier han.

– Vi må også få takke sykehusledelsen som har vist stor interesse for prosjektet og har gitt helt nødvendig støtte og mulighetsrom for å kunne realisere det, legger Suhrke til.
Pål Suhrke og Frode Løkeberg Solem

​Avdelingssjef Pål Suhrke ved patologiavdelingen og prosjektleder og rådgiver Frode Løkeberg Solem ved klinikk medisinsk diagnostikk.