SiV går ned til grønn beredskap

Beredskapsledelsen besluttet torsdag å gå ned til grønn beredskap. Det er fortsatt mange pasienter og overbelegg på flere sengeposter, men situasjonen er ikke like kritisk som tidligere.

Publisert 19.01.2023
En lege som undersøker en baby
 Situasjonen svinger fortsatt fra dag til dag. Erfaringen de siste dagene tilsier likevel at vi kan gå ned i beredskapsnivå. Færre pasienter med korona og influensa, og dermed mindre behov for isolering, letter også situasjonen noe, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Den høye tilstrømmingen av pasienter gjør at alle rom i somatisk del av sykehuset er i bruk, og at enkelte må regne med å ligge på korridor. I tillegg mottar både Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk sengepost (F2) ved KPA og Kysthospitalet, Stavern fortsatt somatiske pasienter i grønn beredskap, for å gjøre utfordringen med korridorpasienter så liten som mulig. Imidlertid vil antall somatiske senger ved F2 tas ned til 4 kommende helg, målet er å avvikle tiltaket fra mandag.

Det vil det bli tatt en ny vurdering av beredskapsnivå og tiltak når beredskapsledelsen møtes igjen mandag 23. januar.