SiV med i stor internasjonal studie om covid-19-medisiner

Overlege Asgeir Johannessen ved infeksjonsmedisinsk seksjon og Sykehuset i Vestfold skal delta i et forskningsprosjekt der målet er å finne bedre medisiner mot Covid-19. Nå starter testing av baricitinib, et legemiddel mot leddgikt.

Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 17.03.2023
En mann i hvit skjorte
Overlege Asgeir Johannessen ved Sykehuset i Vestfold
– Det er inspirerende at Sykehuset i Vestfold er med i denne internasjonale studien. Vi er en stor infeksjonsavdeling og har nylig etablert en egen forskningsgruppe for smittsomme sykdommer der Covid-19 er et av satsningsområdene. For fagmiljøet er det viktig at god pasientbehandling går hånd i hånd med forskning av høy kvalitet. Og for pasientene betyr dette at de får muligheten til å være med på kliniske studier som kan drive kunnskapen framover, sier overlege Johannessen. 

Norske forskere har vært sentrale i arbeidet med å etablere en ny europeisk plattformstudie, kalt EU-SolidAct, for Covid-19 og fremtidige pandemier. Målet med studien er å finne frem til legemidler som bedrer overlevelse hos COVID-19 pasienter som er innlagt på sykehus. Plattformen er nå forhåndsgodkjent av legemiddelmyndigheter i 13 europeiske land, og er etablert for å kunne kjøre både utforskende fase 2-studier og bekreftende fase 3-studier. Oslo Universitetssykehus (OUS) leder EU-SolidAct, og planen er å starte utprøving av det første legemiddelet i fase 3 i løpet av mai. 

– I den første studien vil vi teste ut baricitinib som har vist svært lovende resultater ved alvorlig Covid-19, sier overlege og infeksjonsspesialist Marius Trøseid ved OUS. 

Han leder studien internasjonalt. 

– Vi har som mål å inkludere 2000 pasienter internasjonalt, og dette skal være nok til å kunne vise en effekt på overlevelse dersom effekten er såpass god som vi tror den er, sier Trøseid.

Det er aktuelt å legge til flere studiearmer etter hvert, men dette vil fortløpende vurderes ut fra hvordan pandemien utvikler seg i de ulike europeiske landene. 

Fremtidige pandemier

Et annet mål er at nettverket som etableres gjennom EU-SolidAct skal holdes ved like slik at plattformstudien skal kunne aktiveres også ved fremtidige pandemier. Dette vil i så fall være en viktig del av EU sin beredskapsplan. 

I Norge planlegges det nå pasientinklusjon på 11 ulike sykehus. Alle helseregionene er representert, men det forventes naturlig nok flest pasientinklusjoner i de delene av landet som er hardest rammet av COVID-19. 

Studien ledes på nasjonalt nivå av infeksjonslegene Kristian Tonby og Aleksander Rygh Holten. 

– Selv om vaksiner og smitteverntiltak vil føre til at også den tredje COVID-19-bølgen går over, må vi forvente at pasienter rammes av alvorlig COVID-19, eller lignende sykdom, i lang tid framover. Det er viktig at vi nå benytter sjansen til å finne den mest effektive behandlingen. 

Følgende sykehus vil delta i Norge: Sykehuset i Vestfold, Akershus Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Sykehuset Østfold, Haukeland Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, St. Olav hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus.