SiV tredje best i landet på pakkeforløp kreft

Nesten åtte av ti pasienter med kreft blir behandlet innen de nasjonale tidsmålene om pakkeforløp for kreft ved Sykehuset i Vestfold. Det gjør sykehuset til tredje best i landet.

Publisert 17.02.2021
Sist oppdatert 19.01.2023
Kristine Lindhjem

Nasjonale tall viser at 79 prosent har fått sin behandling i sin normerte forløpstid. Med det er SiV tredje best i landet i 2020.

– Det vil si at pasientenes møte med sykehuset er forutsigbart, og de slipper å vente. Pasientenes opplevelse er i sentrum, forteller kreftkoordinator Kristine Lindhjem ved SiV.

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Målet er å gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene og deres pårørende. I alt er det 28 slike pakkeforløp ved SiV.

– Tiden fra du blir henvist til du behandles blir målt. Hvis sykehuset ikke når målet og det blir forsinkelser, kan det handle om medisinske årsaker, kapasitet til undersøkelser eller operasjon på sykehuset, eller noen ganger at pasienten selv ønsker å utsette behandlingen, sier Lindhjem.

Får sin egen forløpskoordinator

Helsemyndighetenes nasjonale mål er at 70 prosent av pasientene skal bli behandlet innen normert tid. Når SiV i 2020 lå på 79 prosent, viser det at Lindhjem og hennes kollegers arbeid har gitt resultater.

– De siste årene er det blitt tydeligere mål, alle jobber mot det samme. Da flyter det mye lettere, forteller kreftkoordinatoren.

Hvert pakkeforløp har sin forløpskoordinator. Disse følger opp pasientene og er deres kontaktperson.

– Vi får tilbakemelding om at de gir pasientene trygghet. Det å ha en person de skal kontakte, som også passer på at undersøkelser gjennomføres som planlagt og følger opp hele veien, det er viktig, sier Lindhjem.

Hvis pasienten er urolig for noe, kan hen bare ringe forløpskoordinatoren.

– Vi har jobbet mye med samhandling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Sykehuset ønsker at pasientene skal oppleve et godt organisert forløp. Dette gjelder det som skjer på SiV og i samarbeid med fastlegene og andre sykehus. Mange kreftbehandlinger skjer i samarbeid med Oslo universitetssykehus. På SiV gjennomføres jevnlig forløpsgjennomganger for å se på flaskehalser og utfordringer. 

Arbeidet med pakkeforløpene har til tider vært krevende.

– Men det det er godt å se at det harde arbeidet har gitt resultater, smiler kreftkoordinator Lindhjem. 

Klinikksjef Siri Vedeld Hammer er glad for at Sykehuset i Vestfold gjennom et systematisk arbeid over flere år, nå ser ut til å lykkes godt. 

– Dette er takket være god innsats fra alle ledd i organisasjonen, men det har vist seg at særlig koordinatorenes kompetanse og innsats har vært særlig viktig, sier hun.