Tidligere avansert behandling med legebil

Denne uken startet Sykehuset i Vestfold opp med anestesibemannet legebil. – Dermed kan vi komme tidligere ut til pasienter med behov for avansert livsnødvendig behandling, forteller prosjektleder Kjetil G Ringdal.

Publisert 01.02.2023
En mann iført gul jakke og stående ved siden av en gul bil
Prosjektleder Kjetil G Ringdal.
SiV hadde et legebil-tilbud i årene 1994 til 2003, men driften ble avsluttet. Siden den gang har AMK sendt ut to ambulanser til hendelsessted i kritiske situasjoner, mens en tredje ambulanse, hvis ledig, har hentet anestesilege fra sykehuset. Dette har gitt økt ressursbruk og lenger responstid for anestesilegen.

– Således har vårt akuttmedisinske fagmiljø opplevd ordningen verken optimal eller kvalitetssikret. En dedikert anestesitjeneste med erfarne prehospitale leger vil heve tilgjengeligheten og kvaliteten på det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen, mener fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.

En anestesibemannet legebil fra Tønsberg vil ha kortere responstid over det meste av Vestfold, og vil ofte være raskere eller like raskt på skadested som en luftambulanse.

– Selv om Vestfold er et område med relativt korte avstander, vil det likevel i en del tilfeller være nødvendig å bringe avansert behandling ut til pasienten. Noen ganger for å utføre tidlig diagnostikk og iverksette livsnødvendig behandling tidlig, sier prosjektleder Kjetil G Ringdal.

Legebilen kan også sendes for å bidra til å gjennomføre transporter, eller for å tidlig avklare (triagere) hvor pasienten skal fraktes.

– I flere tilfeller vil det være nødvendig å ta pasienten til Oslo universitetssykehus, men hvis legebilen sendes ut kan denne starte avansert behandling tidligere og overlevere pasienten til luftambulansepersonell i de tilfeller det er nødvendig med hurtig transport, eller hjelpe til med transport ved eksempelvis dårlig flyvær for luftambulanse, sier Ringdal.

Dekker hele ​Vestfold

10 overleger i anestesi og 6 ambulansepersonell skal bemanne bilen mellom 08.00 og 20.00 på hverdager og mellom 08.30 og 19.30 i helgene.

– Bilen er stasjonert ved Tønsberg ambulansestasjon, men legebilpersonellet vil være rundt på alle ambulansestasjonene. Ressursen har hele Vestfold som ansvarsområde, men vil også kunne bistå Telemark og Vestre Viken slik de gjør for oss i dag, forteller avdelingssjef Torbjørn Lia for ambulansetjenesten.

Legene har fått opplæring i deler av ambulansene sitt utstyr, og har tatt mange av de samme kursene ambulansepersonell er kjent med. Ambulansepersonellet har fått opplæring i legenes prosedyrer og utstyr, og vil kunne assistere legen.

– De siste to årene har synliggjort et behov for å øke intensivkapasitet ved SiV, både gjennom beredskap for ekstraordinære situasjoner som for eksempel en pandemi, men også for ordinær drift. En styrkning med økt antall anestesilege- og intensivsykepleierstillinger, vil gi større robusthet både på intensiv og med tanke på operasjonsaktivitet og prehospital utrykning. Etablering av en anestesibemannet legebil inngår som en del av intensivsatsningen og vil bidra til å rekruttere og beholde anestesileger, sier avdelingssjef Karl-Andre Wian ved anestesi, intensiv og operasjonsavdelingen.