Sykehusutbygging

Til høsten står nytt taxibygg og den nye sykehusparken ferdig

Ny taxiavgangshall og en flott sykehuspark med leker og utstyr for opptrening skal nå bygges på sykehustomten i Tønsberg. Høsten 2023 tar SiV i bruk nye bygg.

Publisert 29.12.2022
Illustrasjonsbilde av ny sykehuspark
Illustasjonen viser nytt taxiavgangsbygg A, nytt kontorbygg D og ny sykehuspark med veinett.
​– På nyåret starter etablering av den nye sykehusparken som skal inneholde lekeplass, grøntareal, gang- og sykkelvei, samt kjøreadkomst for helseekspressen og taxi. Alle arbeider skal ferdigstilles og overleveres til SiV etter sommeren, forteller eiendomssjef Ellen Kongshaug ved SiV.

Sykehusparken skal inneholde fugleredehuske, trampoline, lekeskip og balansestokker, i tillegg til 12 meter rekkverk for opptrening.

– Vi settes også opp et nytt taxiavgangsbygg for ventende pasienter, forteller Kongshaug.
taxihenteplass

Illustrasjon av kommende taxibygg.Fagbibliotek og kontorer for klinisk personell

Skallet til et nytt kontortilbygg står nå klart.
– Det nye kontortilbygget har tette vegger og tak, kranselag holdes medio januar. Innvendige arbeider går som planlagt, forteller eiendomssjefen.
Dette bygget skal inneholde sykkelparkering, fagbibliotek og 132 kliniske kontorer.