Tilbyr rehabilitering etter covid-19

Ved Sykehuset i Vestfold får nå pasienter som har eller har hatt covid-19, tilbud om rehabilitering.

Publisert 28.04.2020
Sist oppdatert 29.03.2022
En kvinne med mikrofon
Klinikksjef Gro Aasland.

Symptomer og følgeplager etter covid-19 kan være mange og alvorlige, og kan føre til et større eller mindre tap av funksjon. Pasienter som har gått gjennom intensivbehandling er ekstra utsatt for tap av funksjoner relatert til muskelsvinn, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblematikk og redusert lungekapasitet. I tillegg kommer en psykososial belastning og en krevende situasjon for mange pårørende.

– COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering med en bred tverrfaglig tilnærming, sier klinikksjef Gro Aasland ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

Noen av pasientene med covid-19 får et relativt lett forløp og vil ikke ha behov for et spesialisert rehabiliteringstilbud.

– Men de aller fleste covid-19-pasientene som blir lagt inn på SiV, får fysioterapi i form av informasjon, lungefysioterapi og mobilisering. Samtidig vil det bli vurdert om det er behov for videre rehabilitering, og for de aller fleste av de pasientene som får et opphold på intensivavdelingen vil det være aktuelt, sier hun.

Starter tidlig

Rehabiliteringen starter allerede på akuttsykehuset i Tønsberg og fortsetter til Kysthospitalet.

– KFMR har nå spesialist i rehabilitering til stede på akuttsykehuset i Tønsberg. Denne legen samarbeider tett med legene på intensivavdelingen og infeksjonsavdelingen og kan, sammen med våre fagpersoner i Tønsberg, vurdere covid-19-pasientene med tanke på rehabiliteringsbehov, sier klinikksjef Aasland.

Rehabilitering og mobilisering av pasienten starter når pasienten ligger inne på infeksjons- eller intensivavdelingen. Hvis pasienten er smittefri kan han eller hun overføres direkte til Kysthospitalet i Stavern. For andre pasienter kan det være aktuelt å reise hjem og få en vurdering av rehabiliteringsbehovet der.

– Det kan da være aktuelt med enten innleggelse på Kysthospitalet, poliklinisk oppfølging og veiledning gjennom video, fysisk oppmøte eller via ambulante tjenester. For at pasientene skal få opphold på Kysthospitalet må de være smittefrie. Inntil de er det må vi benytte andre kontaktformer, forteller Aasland.

– Vi ved KFMR er veldig glade for å kunne tilby dette helhetlige rehabiliteringsforløpet for pasienter med covid-19, fortsetter hun.

Overlege Tom Farmen Nerli ved KFMR skal jobbe med pasientgruppen ved sykehuset i Tønsberg. Han opplever et godt samarbeidsklima.

– Min rolle som rehabiliteringslege med fokus på funksjon og kartlegging av dette, tror jeg oppleves som et fint supplement til den gode behandlingen som allerede gis. Vi har også veldig dyktige fysioterapeuter, ergoterapeuter og logoped som er veldig involvert i disse pasientene. Det er viktig med tanke på tidlig innsats og også viktig med tanke på bedre prognose på sikt, sier han.