Tilbyr tarmscreening til alle 55-åringer

– Dette er et kjempeflott tilbud til befolkningen. Vi står klare, og skal ta dere godt imot, smiler overlege Joakim Oliu Moe ved gastromedisinsk seksjon ved Sykehuset i Vestfold.

Publisert 24.01.2023
Sist oppdatert 26.01.2023
Bilde av Joakim Oliu Moe i et behandlingsrom
Overlege Joakim Oliu Moe ved gastromedisinsk seksjon.
Kreft i tykk- og endetarmen rammer mer enn 4500 personer i Norge hvert år og er vår nest hyppigste kreftform. Om lag 1500 dør årlig av sykdommen. 

– Programmet vil bidra til å forebygge tilfeller av tarmkreft i fremtiden, forteller Moe.

Å få stilt diagnosen tidlig øker muligheten for å bli frisk. 

– Kreft i tarmen kan være vanskelig å oppdage. Symptomer kommer sent og kan lett forveksles med vanlige mageplager. Ofte tar det derfor lang tid før man opplever symptomene så store at man oppsøker lege, sier overlegen.

I tarmscreeningprogrammet letes det etter kreft og forstadier til kreft i tarmen. Målet er å finne disse før de gir plager, og at tidlig diagnostikk og behandling kan redusere risikoen for å dø av tarmkreft. Tarmscreeningsprogrammet er det tredje nasjonale screeningsprogrammet i Norge.

​​​Avføringsprøve hjemme

Selve screeningundersøkelsen består av en enkel test for å se etter spor av blod i avføringen. Denne testen, som du tar hjemme, kan i seg selv ikke si noe om du har kreft eller ikke, men brukes til å skille hvem som mest sannsynlig er friske, og hvem som bør undersøkes nærmere. 

– De fleste som deltar vil ikke få påvist noe unormalt. Ved funn av blod i avføringen vil du bli innkalt til en koloskopiundersøkelse på sykehus. Noen av disse vil få påvist polypper eller kreft, sier overlege Moe.

Selve koloskopiundersøkelsen gir ubehag hos noen, men ubehaget smertelindres ved behov.

– De aller fleste sier at undersøkelsen her grei, med kun lette ubehag, sier overlegen.

Dersom testen er negativ vil du få tilsendt ny prøve hvert annet år til 65 års alder.

– Det er viktig å understreke at deltakelse i screeningprogrammet ikke gir noen garanti mot tarmkreft i fremtiden. Du bør derfor kontakte legen din dersom du opplever vedvarende plager som synlig blod i avføringen, endring i avføringsmønsteret, uforklarlig vektnedgang eller følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig, sier Moe.

Bilde av kamera som brukes i koloskopi

Frivillig helse​tilbud

Kreftregisteret vil invitere deg til tarmscreening. Du trenger ikke foreta deg noe for å bli invitert. Alle 55-åringer vil bli tilbudt deltakelse i tarmscreeningprogrammet. Screeningen er et frivillig helsetilbud og du bestemmer selv om du ønsker å takke ja til invitasjonen. Personer som allerede er i et kontrollopplegg med koloskopi behøver i utgangspunktet ikke delta. Dersom du har alvorlig sykdom kan ulempen med å delta være større enn nytten. Er du usikker på om dette gjelder deg og om du skal delta, bør du be om råd fra legen din. 

– Fordi tarmkreft rammer så mange og sykdommen gir alvorlige helseplager, håper vi likevel så mange som mulig velger å benytte seg av tilbudet. Vi lover å ta godt imot alle som kommer til koloskopi.​

Tilbudet starter opp i Vestfold og Telemark i januar.