Tildelt 1,5 millioner for å utvikle digital behandling

Nylig fikk overvektspoliklinikken ved SiV 1,5 millioner kroner for å utvikle et veiledet behandlingsprogram på internett for pasienter med overvekt og fedme. – For en fantastisk nyhet, jeg ble så stolt da jeg hørte nyheten, forteller seksjonsleder Inger Marie Flakstad ved poliklinikken.

Publisert 05.12.2022
Sist oppdatert 09.12.2022
En gruppe kvinner i et rom
Seksjonsleder Inger Marie Flakstad, IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde og spesialutdannet sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk.
– For det er nå den virkelige jobben begynner, smiler hun.

SiV benytter fra før veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse, sosialangst og alkohol. Behandlingsprogrammet for de som vurderer å redusere inntaket av​ alkohol er utviklet ved SiV.

– Vi mener vår pasientgruppe vil ha god nytte av en slik type behandling. Dette er pasienter med en kronisk helseutfordring, og vi tror dette verktøyet kan hjelpe pasientene til å endre helseatferd og få ny kunnskap, sier seksjonsleder Flakstad og spesialutdannet sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk.

 Sammen med IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde har de stor tro på prosjektet.

– Dette blir et tilbud til ungdom, til eldre, til de som bor langt unna og til de som ikke kan ta fri fra jobben. Behandlingen vil bli på pasientenes premisser, og de kan gjennomføre den når de selv trenger det, forteller Inderåk.

– Jeg tror det blir helt gull, fortsetter hun.

Pasientene slipper å bruke tid på reisevei. Samtidig har de tilgang til kunnskap og informasjon hele tiden.

– En aktiv dialog mellom helsepersonell og pasient via digitale hjelpemidler, er en ny måte å tenke pasientbehandling på og gir pasienten trygghet og mulighet for bedre mestring av egen situasjon, sier Grinde.​​

Bedre behandling til flere

Tilbudet skal hjelpe pasienten med å gjennomføre varige kostholds- og aktivitetsvaner. Målet er bedre helse, økt livskvalitet og vektreduksjon. 

– Veiledet internettbehandling kan benyttes som et supplement til tradisjonelt behandlingsforløp, og kan bidra til at pasienten får gode verktøy for å håndtere helseutfordringer knyttet til overvekt og fedme, forteller Flakstad.

Standardisert digital behandling vil også øke kvaliteten og forebygge uønsket variasjon i behandlingen.

– Det vil også gi pasientene samvalgsmuligheter og gjøre dem bedre i stand til å ta egne beslutninger, sier Flakstad.

Poliklinikken har rundt 800-900 nye henvisninger hvert år, og antallet øker. Ved å bruke helsepersonellets tid mer effektivt kan flere få behandling.

– Veiledet internettbehandling vil bidra til at vi kan tilby flere pasienter behandling med de samme ressursene, i tillegg til å øke kvaliteten på tjenestene, sier seksjonsleder Flakstad.

Brukermedvirk​​​ning

I løpet av de neste månedene skal kartlegging av brukerbehov gjennomføres, behandlingsmoduler utvikles og systemet testes, i tillegg til opplæring og forankring i fagmiljøene. Innovasjonsprosjektet har definert å teste tjenesten på rundt 30 pasienter. Når det er gjennomført vil behandlingen evalueres og eventuelt breddes ut til aktuelle pasienter ved SiV og Vestre Viken.

En gruppe bestående av tverrfaglig kompetanse skal settes sammen for å starte arbeidet, i tillegg til innspill fra brukerne selv.

– Det blir veldig moro å komme i gang, det er nå jobben starter, -men vi er helt sikre på å klare det. Dette blir en fremtidsrettet og effekt tjeneste, smiler Flakstad, Grinde og Inderåk.

Fakta​:

  • ​Ideen til innovasjonsprosjektet oppstod i en samling der klinikk psykisk helse og avhengighet presenterte veiledet internettbehandling for andre som jobber med og er interessert i digital hjemmeoppfølging
  • Midlene vil gå til frikjøp av klinikere til å utvikle veiledet internettbehandling, frikjøp av prosjektlederkompetanse, kjøp av bistand til tekniske løsninger og kommunikasjons- og markedsføringsmateriell
  • Vestre Viken og SiV har etablert et samarbeid om pasientforløpene, og begge helseforetak er involvert i innovasjonsprosjektet
  • Prosjektet er et strategisk satsingsområde i Regional utviklingsplan i Helse Sør-øst og en del av SiVs satsningsområder innen teknologi, forskning og innovasjon​