Ulykke med ambulanse på E18

Onsdag formiddag ble en ambulanse på utrykning til Oslo involvert i en alvorlig trafikkulykke. Ambulansen hadde to ambulansearbeidere og en lærling fra SiV om bord, i tillegg til en pasient.

Publisert 18.01.2023

En ansatt ble sendt til Oslo universitetssykehus med helikopter. Pasienten som var i den opprinnelige ambulansen ble fraktet til Oslo universitetssykehus i en ny ambulanse. De to øvrige ble sendt til SiV. SiV prioriterer ivaretakelse og oppfølging av ansatte.
 
– Denne alvorlige ulykken påvirker oss alle på sykehuset, både de direkte involverte, kolleger som rykket ut til skadestedet og andre ansatte i ambulansetjenesten og samarbeidende avdelinger og etater. Vi er i denne situasjonen opptatt av å ta vare på og følge opp våre ansatte. Vi har varslet pårørende og er i dialog med dem og ber om forståelse for at vi ikke kan si noe om tilstanden om våre ansatte, sier klinikksjef Erik Nordberg ved prehospital klinikk.

Ambulansekapasitet og beredskapen ble ivaretatt gjennom omdisponering av ressurser, inkludert tett og godt samarbeid med ambulanser fra andre sykehus.
 
Ulykken er rutinemessig meldt til Statens havarikommisjon for transport, Arbeidstilsynet og Ulykkeskommisjonen for ambulanser som følge med sine undersøkelser.​