HELSENORGE

Ung Arena+ innvilget 2,5 millioner av Helsedirektoratet

– Vi er superglade for dette bidraget. Pengene styrker selvsagt det økonomiske i prosjektet, men i tillegg gir det et viktig signal om at det arbeidet vi gjør vurderes som viktig og noe de vil satse på, sier en fornøyd prosjektleder Kari Marthinsen.

Kari Marthinsen
​​Ung Arena+ er et tilbud som skal gis til unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk, og som har behov for sammensatte tjenester. Tilbudet er et er et samhandlingsprosjekt i regi av helsefellesskapet, og i dag er Ung Arena+ et partnerskap mellom SiV og Tønsberg kommune. Det jobbes for å få til en integrasjon både med fylkeskommunen og frivillighetssektoren.

– Pengene er primært dedikert til å dekke lønnskostnader. Det kommer godt med, da Ung Arena+ blant annet skal tilsette et par erfaringskonsulenter og en Ung Arena+-vert, sier Marthinsen.

Tilskuddet fra Helsedirektoratet skal «stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.» ​

Skal behandles i kommunestyret i Tønsb​erg

Ung Arena+ leverte løsningsrapport i januar i år. Rapporten beskriver konsept, hvilke tjenester Ung Arena+ skal romme samt rammevilkår. 

– Prosjektet er nå inne i en spennende fase, i løpet av de nærmeste ukene skal Ung Arena+ sin framtid avgjøres, sier prosjektlederen.

Administrerende direktør Stein Kinserdal har gitt sin aksept til å sette i gang pilotfasen. Tønsberg kommune skal behandle Ung Arena+ i de kommende utvalgsmøtene, samt avgjørende politisk behandling i kommunestyret 14.juni.

– Vi krysser fingrene for et positivt vedtak, og at vi åpner dørene i løpet av høsten, sier Kari Marthinsen.