Ung Arena+ innvilget 2,5 millioner av Helsedirektoratet

– Vi er superglade for dette bidraget. Pengene styrker selvsagt det økonomiske i prosjektet, men i tillegg gir det et viktig signal om at det arbeidet vi gjør vurderes som viktig og noe de vil satse på, sier en fornøyd prosjektleder Kari Marthinsen.

Publisert 23.05.2023
En person med blondt hår
Kari Marthinsen
​​Ung Arena+ er et tilbud som skal gis til unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk, og som har behov for sammensatte tjenester. Tilbudet er et er et samhandlingsprosjekt i regi av helsefellesskapet, og i dag er Ung Arena+ et partnerskap mellom SiV og Tønsberg kommune. Det jobbes for å få til en integrasjon både med fylkeskommunen og frivillighetssektoren.

– Pengene er primært dedikert til å dekke lønnskostnader. Det kommer godt med, da Ung Arena+ blant annet skal tilsette et par erfaringskonsulenter og en Ung Arena+-vert, sier Marthinsen.

Tilskuddet fra Helsedirektoratet skal «stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.» ​

Skal behandles i kommunestyret i Tønsb​erg

Ung Arena+ leverte løsningsrapport i januar i år. Rapporten beskriver konsept, hvilke tjenester Ung Arena+ skal romme samt rammevilkår. 

– Prosjektet er nå inne i en spennende fase, i løpet av de nærmeste ukene skal Ung Arena+ sin framtid avgjøres, sier prosjektlederen.

Administrerende direktør Stein Kinserdal har gitt sin aksept til å sette i gang pilotfasen. Tønsberg kommune skal behandle Ung Arena+ i de kommende utvalgsmøtene, samt avgjørende politisk behandling i kommunestyret 14.juni.

– Vi krysser fingrene for et positivt vedtak, og at vi åpner dørene i løpet av høsten, sier Kari Marthinsen.