Utdanningsstillinger for sykepleiere

Det er lyst utdanningsstillinger med søknadsfrist 15. april for deg som er interessert i master-/videreutdanning i intensivsykepleie, operasjonssykepleie eller kreftsykepleie.

Publisert 28.03.2023
En gruppe mennesker på et sykehus
Illustrasjonsfoto

Sykehuset i Vestfold har et stort behov for sykepleiere med videreutdanninger, og lyser derfor ut utdanningsstillinger. Utdanningsstillingene med heltidsutdanninger tilbys med 90 prosent lønn under videreutdanningen, og kreftsykepleie med 60 prosent lønn.

Stillingene er aktuelle for sykepleiere som skal studere intensivsykepleie, operasjonssykepleie eller kreftsykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge fra august 2023.

Søknadsfrist på studiet er 15. april, se universitetets nettside:


I tillegg til å søke på studiet p​​​​​​å universitetet, må det også søkes utdanningsstilling i SiV innen 15. ​
april.

Utdanningsstillingene er utlyst på SiVs nettside under ledige stillinger. Bekreftelse på at det er søkt studieplass ved universitetet legges ved søknaden.

Både interne og eksterne kan søke på utdanningsstillingene. For å bli ansatt i en utdanningsstilling må søkeren ha fått tilbud om studieplass ved universitetet. Det foretas intervju med aktuelle kandidater, og utvelgelsen gjøres med grunnlag i faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. 

Høres dette interessant ut for deg?

Inte​​​nsiv har stand 31. ma​rs​​​​ ​

Velkommen til stand i vrimleområdet ved SiV Tønsberg fredag 31. mars hvis du vil vite mer om utdanningsstilling intensivsykepleie.​