Vanskelig fremkommelighet: Gi beskjed hvis du ikke kommer til time

Det er varslet svært vanskelig kjøreforhold og redusert kollektivtrafikk mandag. Sykehuset holder driften i gang, men redusert fremkommelighet kan føre til utsettelser og forsinkelser.

Publisert 21.01.2024
En vei med snø på siden og fareskilt for glatte veier

- Vi ber om at pasienter som ikke kommer seg til sykehuset, ringer og gir beskjed mandag. Ta kontakt med avdelingen der du har time, nummeret står i innkallingsbrevet, sier kommunikasjonsdirektør Merete B. Lindahl. 

Avbestille digitalt

Pasienter kan også si fra om avbestillinger digitalt. Dette er mulig for pasienter som har fått digitalt innkallingsbrev på HelseNorge, og gjøres ved å trykke «svar» under innkallingsbrevet.  Da vil de respektive avdelingene få beskjed om avbestillingen.

Konsultasjon på telefon eller video  

For noen pasienter kan det være aktuelt å gjennomføre konsultasjon på telefon eller video.

Vi ber om forståelse for at det kan bli utsettelser og forsinkelser

Det er forventet at også ansatte kan ha problemer med å komme seg på jobb i tide når fremkommelighetene er vanskelig.  

– Vi ber om forståelse for at det kan bli utsettelser og forsinkelser i pasientbehandlingene. I all hovedsak planlegger våre avdelinger for ordinær drift mandag. Avdelingene gjør sine tiltak og vurderinger for å sikre forsvarlig bemanning, sier Lindahl.  

Ambulansetjenesten er forberedt

Ambulansetjenesten er forberedt på vanskelig kjøreforhold, og setter på ekstra ressurser fra søndag kveld. For å sikre beredskap for de kritiske oppdragene, kan det være at noen transportoppdrag som ikke haster må vente.