Viktig vedtak i boks for sykehusutbyggingen

Styret i Helse Sør-Øst godkjenner at sykehusutbyggingen kan fortsette til utbyggingsfasen.

Publisert 03.02.2017
Sist oppdatert 09.03.2017
En høy vinkelvisning av bygninger og en vannmasse
SYKEHUSUTBYGGING: Tønsbergprosjektet omfatter et nybygg for psykiatri og et nytt somatikkbygg.
Det viktige vedtaket for Sykehuset i Vestfold (SiV) kom i boks 2. februar i styremøtet til Helse Sør-Øst (HSØ). 

Forprosjektet til sykehusutbyggingen (Tønsbergprosjektet) er avsluttet, og med HSØs endelige godkjenning i boks kan prosjektet gå til selve gjennomføringsfasen med detaljprosjektering og utbygging.

– Det er gledelig at vi nå kan gi Sykehuset i Vestfold tillatelse til at Tønsbergprosjektet videreføres. Når sykehusets hovedutbygging er gjennomført, vil det bety mye både for pasienter og ansatte, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV er fornøyd med at byggeprosjektet har kommet så langt.

– Tønsbergprosjektet skal legge til rette for effektiv drift av SiV og et godt sykehustilbud i de neste femti år. SiV skal ha fleksible løsninger til å møte fremtidens økte behov for pasienttilbud og eventuelle endringer fra dagens oppgaver, sier Kinserdal.

Tønsbergprosjektet omfatter nybygg for psykiatri med akuttpsykiatri og alderspsykiatri og nytt somatikkbygg som inneholder akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal. 

Samlet areal er på 44.468 kvadratmeter og hele utbyggingen skal være ferdig i 2020. Den økonomiske rammen for prosjektet er på til sammen cirka 2,7 milliarder kroner.