Vil behandle langvarige smerter ved hjelp av VR

– Vi vil undersøke om bruk av VR-briller i behandling av pasienter kan gi bedre effekt, forteller prosjektleder Erling Becker Aarseth.

Publisert 09.11.2022
Et skjermbilde av et videospill
I behandlingen vil pasienten møte en digital verden og en avatar-aktig utgave av seg selv.
Denne høsten vil han og teamet spesialprogrammere en VR- opplevelse til utvalgte pasienter. Målet er å øke effekten av behandlingen for langvarige smerter og lære pasientene hva som skjer i kroppen og hvordan dette kan brukes til en aktiv tilnærming til smertebehandling.

– For pasienter med langvarige smertetilstander vet vi at det er viktig å forstå hva som skjer i kroppen. Slik kan de endre måten smertene håndteres på og dermed bedre konsekvensene av langvarige smerter, forteller konstituert overlege Aarseth ved rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.
Erling Becker Aarseth


Han forteller at mange behandlere klør seg i hodet og lurer på hvordan man kan hjelpe pasienter med langvarige smertetilstander. Derfor ønsker han å prøve ut læring gjennom virtual reality.

– VR-opplevelsen er en fordypende måte å lære på, i tillegg til å gi motivasjon til å stå i behandlingen og med bruk av en rekke kjente prinsipper innen smertebehandling. Alternativet til behandlingen er ofte smertestillende medikamenter, og det prøver vi å unngå, fortsetter prosjektlederen. ​

​Pasienter kvier seg ofte for belastning

I selve programmet vil pasienten gå gjennom en reise i kroppens system. Hen blir fortalt hva som påvirker smerte gjennom å påføre en avatar-aktig utgave av seg selv belastninger. Deretter kan pasienten se hva som skjer inne i kroppen.

– Gjennom VR-brillene kan pasienten faktisk oppleve noe. Dette igjen kan sette i gang en prosess som påvirker pasienten, tror overlegen.

En fortellerstemme vil gi informasjon og forklaringer.

– Mange pasienter kvier seg for å belaste kroppen. Ved å lære seg hva man ikke bør unngå, kan man gradvis endre atferd i sitt virkelige liv, sier Aarseth.

I tillegg til forklaringsmodeller vil de også gjøre behandlingsprinsippene (ACT - Acceptance and Commitment Therapy, kognitiv terapi og mindfullness) mye mer fordypende, lærerike og engasjerende.

– Vi håper å bidra til bedre effekt av behandlingen, fortsetter han.

Skal kartlegge ​​​nytten

I pilotstudien vil omtrent 50 pasienter bruke VR-brillene i 10-15 minutter, enten daglig eller noen dager i uken, også sammen med behandler på sykehuset. De starter tilbudet på nyåret, og etter tre måneder vil prosjektet kartlegge hvilken nytte pasientene hadde av VR-løsningen.

– Vi vil også gjennomføre kvalitative intervjuer av terapeutene som skal bruke behandlingen, sier prosjektlederen.

Det er gjort lite forskning på området, men studier internasjonalt antyder at VR-teknologi kan øke sannsynligheten for at man bruker det man lærer i praksis, og har påvist en rekke positive resultater på områder som søvnproblemer, livskvalitet, aktivitet og smerteintensitet. 

– Dette tilbudet vil komme i tillegg til den vanlige behandlingen. Vi har allerede et velfungerende poliklinisk tilbud, nå vil vi overføre noe av dette inn i den VR-baserte løsningen. Målet er å se om effekten og forståelsen øker, og om sjansen for at behandlingsprinsippene brukes i praksis etter avsluttet behandling, sier overlegen.

Ønsker du mer informasjon eller et innovasjonssamarbeid? Kontakt forsknings- og innovasjonsavdelingen ved å sende epost til innovasjon@siv.no​

Fakt​a:

  • ​Kroniske smerter av ulike årsaker affiserer en stor del av befolkningen og er årsak til en stor del av langtidsfraværet i Norge. I tillegg er bruk av sterke smertestillende blitt et folkehelseproblem
  • De siste årene har ny forskning og forståelse av smertefysiologi ført til at man har tatt i bruk nye tilnærminger i behandling av pasienter med kroniske smerter, hvor en av de mest anerkjente er kognitiv terapi og ACT
  • Prosjektet har fått bistand fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved sykehuset til å realisere ideen. Det er bevilget innovasjonsmidler fra SiV i tillegg til 1,1 millioner kroner fra Stiftelsen Dam
  • Studien samarbeider med Rådet for muskelskjeletthelse og det psykologibaserte teknologi- rådgivningsselskapet MindInvest
  • Selskapet Fornix utvikler og programmerer VR-teknologien
  • Følgende er med i studien: seksjonsleder Inge Ringheim ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, avdelingssjef Andreas Horsdal ved fysikalsk medisinsk avdeling, spesialfysioterapeut Mads Schei og prosjektleder og konstituert overlege/legespesialist Erling Becker Aarseth
Erling Becker Aarseth prøver VR-verdenen.

Erling Becker Aarseth prøver VR-verdenen.