Vil redusere unødvendige blodprøver

– Unødvendige stikk er ikke god pasientbehandling, sier prosjektleder og bioingeniør Mari Tjernsmo Melby. I prosjektet «Ikke stikk meg uten grunn» prøver hun å få ned antall unødvendige bestillinger av blodprøver på inneliggende pasienter.

Publisert 04.05.2023

Mari Tjernsmo Melby

Mari Tjernsmo Melby har vært med på å utarbeide kampanjemateriell som lommekort, postere og logosjokolade. Hun håper økt bevissthet hos leger og sykepleiere kan redusere antall prøvetakning av inneliggende pasienter.

Overdiagnostikk er en nasjonal utfordring. Alle helseforetak tar for mange unødvendige prøver av inneliggende pasienter, og ved SiV har antall prøvetakninger av inneliggende pasienter økt med 18 prosent. I snitt rekvireres det 75 flere prøver per dag i 2022 i forhold til 2019.

– Det er mange årsaker til hvorfor det har blitt slik, og vi ser at det er et komplekst problem. Sykehuset må bruke laboratorieressursene sine best mulig, forteller Melby.

Travelhet, kortere liggetid, kultur og for sikkerhetsskyld er noen av årsakene til at mengden analyser og utredninger bare øker. Litt for ofte foretas repeterende, daglige blodprøver på inneliggende stabile pasienter. Sentrallaboratoriet ønsker derfor å sette fokus på når det skal bestilles prøver og hvorfor.

– Det handler litt om tilbud og etterspørsel. Vi har over tid fått bedre kapasitet på analyseinstrumentene våre, og vi har gjennomført en omfattende automatisering av selve prosessen knyttet til analysering. Antall prøver øker år for år, uten at aktiviteten ved sykehuset går opp tilsvarende. Unødvendige prøver stjeler tid fra analysearbeid og det som virkelig haster, forteller avdelingssjef Marianne Vindal Ness ved sentrallaboratoriet. 

Bevisstgjøre rekvirenter

I kampanjen «Ikke stikk meg uten grunn» ønsker de derfor å bevisstgjøre leger og sykepleiere ved SiV som bestiller prøver.

– Vi vil at de skal stoppe litt opp, og se om prøven er nødvendig. Målet er riktig bruk av laboratorietjenester og fornuftig prøvetaking, forteller Melby.

Sentrallaboratoriet har dedikert deler av en stilling til å jobbe med utfordringen i 2023.

– Melby skal bevisstgjøre rekvirentene. Det er mange måter å gjøre dette på, blant annet inviterer vi oss selv inn til møter med ulike profesjoner og avdelinger, forteller avdelingssjef Marianne Vindal Ness ved sentrallaboratoriet.

– Jeg har vel hatt ni eller ti foredrag for leger og sykepleiere hittil i år, legger bioingeniøren til.

Hun har blitt tatt godt imot.

– Alle er egentlig enige. Sammen får vi en god dialog og diskusjon, sier Melby.

Lommekort med informasjon om hvordan man kan redusere unødvendig blodprøvetaking

Lommekort med informasjon om hvordan man kan bidra til å redusere unødvendig blodprøvetaking.

Færre stikk for pasientene

Vindal Ness påpeker at dette ikke er et spareprosjekt, men at både økonomiske og miljømessige fordeler er hyggelige tilleggsgevinster.

– Det handler om riktig ressursbruk og pasientperspektivet. Sentrallaboratoriets automasjonslinje håndterer økningen av prøver, så vi klarer å holde unna analyseringen. Det handler mer om overforbruket av prøvetakning. Prøvetakingen kan ikke automatiseres og vi bruker mye tid på det, sier avdelingssjefen.

– I tillegg er det en pasientkampanje. Man bør unngå unødvendige stikk, og at prøvene skal være nyttige for pasientbehandlingen, påpeker Melby.

Målet er å komme ned på antall prøver som i 2019.

– 2023 er kampanjeåret. Får vi gevinst vil vi vurdere å videreføre ressursen som intern laboratorierådgiver. Dette er ikke ferdig i løpet av året, vi må ha et kontinuerlig fokus, sier Vindal Ness.

Prosjektet er inspirert av en lignende kampanje med samme navn som ble etablert ved Universitetssykehuset i Tromsø, UNN, i 2019.​