Informasjon til pårørende om psykiske lidelser

Alvorlig sykdom hos et familiemedlem rammer hele familien. Derfor skal hele familien tas med i behandlingen. Som pårørende er det en god ide å invitere seg inn i behandlingen tidlig. På den måten kan dere som kjenner pasienten best få mulighet til å være aktive deltakere og ressurspersoner. Alle trenger å forstå og mestre det som skjer sammen, derfor må man være særlig oppmerksom på at barn og søsken skal involveres på egne premisser.

Voksne pasienter har lov til å si nei til samarbeid med pårørende. Da vil informasjon til pårørende bli gitt på et generelt grunnlag.

Les mer om barn som pårørende her

  • Ta vare på deg selv og familien
  • Fortsett å gjøre ting du har glede av for din egen del
  • Snakk med den som er syk om hva du kan få vite
  • Vis at du bryr deg og ønsker å være en støtte
  • Spør om det du ikke forstår
  • Spør behandler om hva du kan gjøre for den som er syk
  • Hold på det som er nomalt

Forskning viser at de fleste blir bedre og mange blir helt friske. Jo tidligere man kommer til behandling, jo større er sjansen for å bli frisk.

Det er også noen som ikke blir friske og må lære seg å leve med sykdommen sin.

Som pårørende får du tilbud om samtaler med behandler uten at pasienten er tilstede. Det er vanlig å bli sint, redd, hjelpeløs, apatisk eller oppleve kaos. Mange tenker tanker som

  •  “Har jeg gjort noe galt?”
  •  “Er det min skyld?” 
  • “Hvordan skal det bli fremover?”

Vi erfarer at de aller fleste har behov for å snakke med noen for å få hjelp til å sortere stress og kaotiske tanker. Kanskje trenger du det ikke akkurat nå, men kanskje du vil snakke med noen senere. 

Sist oppdatert 17.01.2021