Besøkstider

Besøkstidene på sykehuset varierer noe på de forskjellige avdelingene.

​SiV-Tønsberg

Spesialposter har besøkstider tilpasset pasientene. Ta derfor kontakt med vaktrommet på den aktuelle posten.

Alle dager - hverdager og helligdager, hele dagen:

  • Kirurgisk post 2B kreft-øre-nese-hals-øye

Alle dager - hverdager og helligdager, kl. 17.00-19.00:

  • Kirurgisk post 6C ortopedi
  • Medisin 3C nevrologi-geriatri
  • Medisin 5BC hjerte
  • Medisinske sengeposter generelt
  • Kirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-kar

Alle dager - hverdager og helligdager, kl. 16.00-19.00

  • Kirurgisk post 2A gastro-bryst

Kun far og søsken på avdelingen

  • Føde-barsel 4C: Partner og søsken er velkommen i tiden kl 09.00-21.00, med unntak av mellom kl 14.00 og 16.00.

Besøk fra andre enn far/partner og søsken må skje utenfor føde-barselseksjonen. Det er for eksempel enkelt å ta heisen ned til vrimleområdet eller utenfor biblioteket. Se mer informasjon om besøksrutiner ved Barsel her.

Etter avtale:

  • Barn og ungdom 1AB
  • Nyfødtintensiv

SiV-Larvik

Alle dager - hverdager og helligdager, kl 16.00-18.00

SiV – Kysthospitalet

Ingen faste besøkstider, men det oppfordres til besøk utenfor treningstider; kl. 15.00–21.00.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.