HELSENORGE

Preståsen, Sandefjord (DPS)

DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester innen for psykisk helse og rusbehandling. Vi foretar utredning, diagnostisering og behandling av psykisk sykdom og ruslidelser. Behandlingen kan foregå både poliklinisk og ved innleggelse, og kan gis i individuelle samtaler og i grupper.

Fant du det du lette etter?