Forskning- og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsavdelingen bistår med råd og veiledning for å sikre god kvalitet i arbeidet med forskning og innovasjon ved Sykehuset i Vestfold. Ved Sykehuset i Vestfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være av god kvalitet, pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forsknings- og innovasjonsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Les mer om forskning ved Sykehuset i Vestfold
Les mer om innovasjon ved Sykehuset i Vestfold

Kontaktinformasjon

Jørn Jacobsen – forskning- og innovasjonsdirektør
Tomm Bernklev - forskningssjef
Rikke Aune Asbjørnsen – rådgiver forskning og innovasjon
Helene Johannessen - forskningsrådgiver
Kine Andenæs - forskningsrådgiver 
Lene T. Vallestad - forskningskoordinator

Les mer om forskning og innovasjon ved SiV

Ved Sykehuset i Vestfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder.

Gå til forskning- og innovasjonssidene
En gruppe ansatte i hvitt arbeidsantrekk står sammen og smiler