Anestesiseksjon

Seksjonen består av leger som enten har eller som er i ferd med å ta spesialistutdannelse innen anestesiologi. Avdelingen har seks utdanningsstillinger og 18 overlegestillinger (for spesialister).

Anestesiseksjon er godkjent for inntil tre og et halvt års tjeneste (gruppe II-sykehus) i spesialistutdanningen i anestesiologi.

Alle leger i seksjonen deltar i virksomheten ved våre operasjonsstuer, men noen arbeider mer spesialisert enn andre. I seksjonen arbeider det to overleger med skandinavisk grenspesialistkompetanse innen intensivmedisin. Avdelingen tilrettelegger også for grenspesialisering innen områdene akuttmedisin og gynekologi/fødselshjelp.

Flere av avdelingens leger har særskilt kompetanse innenfor avansert smertebehandling og deler på å bemanne poliklinikk smertebehandling. Legene ved anestesiseksjonen har et særlig ansvar for akuttmedisinske problemstillinger, både i og utenfor sykehuset. På dagtid rykker anestesilegene ut med ambulanse til større hendelser. De er også medisinske rådgivere for ambulansetjenesten dersom det er behov for dette.

Anestesiologisk seksjonen har et aktivt læringsmiljø, særlig med tanke på å utdanne yngre leger til spesialister. Det avholdes regelmessig og systematisk undervisning innenfor alle områder innenfor faget anestesiologi og intensivmedisin og avdelingen vektlegger at hver enkelt ansatt har en kompetanseutviklingsplan som igjen er en del av seksjonene kompetanseutviklingsplan. Alle leger i utdanningsstillinger har en personlig veileder.

Seksjonsleder:

Trygve Braathen Tjugen

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.