Intensiv

Intensiv gir medisinsk behandling og sykepleie til alvorlig/kritisk syke pasienter etter store operasjoner, alvorlige ulykker eller annen sykdom.

Våre pasienter har behov for kontinuerlig overvåkning og observasjon, og ofte kontinuerlig organstøttende behandling. Oppholdet kan vare fra noen dager til uker eller måneder.

Seksjonsleder:

Anita S. Christophersen

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg