Operasjon H4

Operasjon H4 er organisert i kirurgisk klinikk. Seksjonen har elleve operasjonsstuer og døgnkontinuerlig beredskap. Det utføres elektive, dagkirurgiske og øyeblikkelig hjelp operasjoner innen ortopedi, gynekologi, kar, urologi og gastrokirurgi.

Pasienter/pårørende henvender seg til sengeposten pasienten er innlagt ved.

Seksjonsleder: Britt Hansen

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg