Sterilsentral

Sterilsentralen inngår i sterilforsyningen ved sykehuset og er en infeksjonsforebyggende seksjon. Sterilsentralens funksjoner er rettet mot kontroll, pakking, sterilisering og distribusjon av sterile produkter hovedsakelig til operasjonsenhetene, poliklinikker og sengeposter.

Seksjonsleder: Liv Kristin Greipsland

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg