Veiledningspoliklinikk Anemone

Veiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikk som skal ta seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Den er driftet med jordmødre som har opplæring i samtaleteknikk og god kunnskap om fødselshjelp. Kvinnene bør henvises tidlig i svangerskapet, da fødselsforberedelse er en tidkrevende prosess.

Poliklinikken målsetning er:

  • At kvinnen får være med å planlegge en fødselsmetode som blir riktig for henne. For noen få kvinner vil det være et planlagt keisersnitt, mens for andre innebærer det en trygghet å få være med å legge rammene rundt fødselen.  Derved økes tryggheten til oppgaven som står foran dem
  • Bearbeide en dramatisk hendelse hvor barnet ikke lever etter fødsel

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg