HELSENORGE

Rehabiliteringsavdeling

Rehabiliteringsavdelingen har tilbud om rehabilitering til barn, unge og voksne. Tilbudene ved avdelingen retter seg til et bredt spekter av pasienter med rehabiliteringsfaglige problemstillinger. 

Utsettelse av opphold/timer:
På grunn av høyt smittetrykk i samfunnet og høyt sykefravær blant helsepersonale kan pasienter oppleve å få sitt planlagte opphold ved rehabiliteringsavdelingen utsatt. Ventetid for poliklinisk konsultasjon og innleggelse kan også blir noe lenger. Vi vurderer henvisninger fortløpende og pasienter som vurderes å ha et stort behov for rask oppstart av rehabilitering vil bli prioritert. Vi håper denne situasjonen blir kortvarig og beklager ulempene det medfører deg som pasient.
Fant du det du lette etter?