HELSENORGE

Nevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet

Seksjonen gir tilbud om rehabilitering til personer som rammes av hjerneslag (blødninger eller blodpropper i hjernen), har ervervet hjerneskade (senfase), har multippel sklerose (MS), har andre nevrologiske lidelser eller har Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT). Seksjonen har også tilbud om tredagers rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort.


Utsettelse av opphold/timer:
På grunn av høyt smittetrykk i samfunnet og høyt sykefravær blant helsepersonale kan pasienter oppleve å få sitt planlagte opphold ved rehabiliteringsavdelingen utsatt. Ventetid for poliklinisk konsultasjon og innleggelse kan også blir noe lenger. Vi vurderer henvisninger fortløpende og pasienter som vurderes å ha et stort behov for rask oppstart av rehabilitering vil bli prioritert. Vi håper denne situasjonen blir kortvarig og beklager ulempene det medfører deg som pasient.
Fant du det du lette etter?