HELSENORGE

Rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet

Rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet tilbyr individuelle og gruppebaserte rehabiliteringsopphold til både barn, unge og voksne. Seksjonen har et poliklinisk tilbud og tilbyr også korte vurderingsopphold.


Utsettelse av opphold/timer:
På grunn av høyt smittetrykk i samfunnet og høyt sykefravær blant helsepersonale kan pasienter oppleve å få sitt planlagte opphold ved rehabiliteringsavdelingen utsatt. Ventetid for poliklinisk konsultasjon og innleggelse kan også blir noe lenger. Vi vurderer henvisninger fortløpende og pasienter som vurderes å ha et stort behov for rask oppstart av rehabilitering vil bli prioritert. Vi håper denne situasjonen blir kortvarig og beklager ulempene det medfører deg som pasient.
Fant du det du lette etter?