En stor hvit bygning

Akuttsenter

Akuttsenteret består av akuttmottak, akutt avklaring og skadepoliklinikk. Akuttsenteret tar imot over 30 000 pasienter årlig som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade. I samarbeid med prehospital klinikk benyttes det triagesystem for å sikre riktige ressurser til rett pasient.

I akuttsenteret blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon. De fleste pasientene vil flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller videreformidlet til andre behandlingsinstitusjoner.

Parkering akuttsenter

Utenfor akuttsenteret er det 12 parkeringsplasser, hvorav  1 er for forflytningshemmede. Dette er korttidsparkering (3 timer). Det er god plass til å sette av pasienter. Langtidsparkering er i sykehusets parkeringshus.

Akuttavklaring

I akuttavklaringsenheten vurderes det om pasienten har behov for videre behandling i sykehus eller kan reise hjem. Pasientens tilstand observeres, aktuelle undersøkelser utføres og eventuell behandling igangsettes. En beslutning om videre forløp skal gjøres innen 24 timer. Posten tar imot pasienter med medisinske og kirurgiske problemstillinger. Pasientene legges inn i via akuttmottaket. 
 
Det er ingen faste besøkstider og pårørende kan ta kontakt med personalet for å høre om det passer å komme på besøk. Akuttavklaringsenheten er døgnåpen. Inngang via akuttmottaket. 

Telefonhenvendelser via sentralbordet: 33 34 20 00.

Skadepoliklinikken

Skadepoliklinikken tar imot pasienter til spesialistbehandling ved lettere akutte skader innen ortopedi og kirurgi som for eksempel brudd, større kutt og sårskader. Pasienten må ha henvisning fra fastlege eller legevakt. Ventetid avhenger av skadens alvorlighetsgrad og pasientpågang.

Ledelse

  • Avdelingssjef: Vidar Ruddox
  • Seksjonsleder akuttmottak: Anette Gadland Hotvedt
  • Seksjonsleder akuttavvklaring: Cecilie Løchen
  • Seksjonsleder pasientlogistikk - akuttsenter: Jeanett Aasland Borgenvik
  • Seksjonsleder akuttsenter fagressurs: Therese Hamre Leet

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i akuttsenterets ekspedisjon i bygg E, -1. underetasje. Benytt inngang fra Håkon V gate 16 (på baksiden av sykehuset).​Håkon V gate 16, akuttsenteret

Håkon V gate 16