HELSENORGE

Geriatrisk post

Geriatrisk sengepost behandler pasienter innen akuttgeriatriske problemstillinger og alderssykdommer.
Sengeposten har spesialkompetanse innen området geriatri og tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser, via akuttmottaket. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt. 
Fant du det du lette etter?