HELSENORGE

Hjemmedialysepoliklinikk

Hjemmedialysepoliklinikk (peritonealdialyse,PD) behandler pasienter med kronisk nyresvikt.

Pasienter som er i peritonealdialyse kommer til kontroller på dagtid hver fjerde til femte uke, og ellers ved behov.

På hjemmedialyse poliklinikk jobber peritonealdialysesykepleier (PD-sykepleier), og når pasientene er til kontroll får de også samtale med en av legene som er tilknyttet nyreseksjonen.

Fant du det du lette etter?