HELSENORGE

Habiliteringsseksjon

Habiliteringseksjon består av to enheter; barn- og voksenhabilitering. Seksjonen yter tjenester i et livsløpsperspektiv og skal gi helsetjenester på spesialistnivå til barn, ungdom og voksne i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling. Våre ansatte gir også veiledning, informasjon og opplæring til familie, nærpersoner og fagfolk rundt pasienten.

 

Fant du det du lette etter?