Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold består av to enheter; barn- og voksenhabilitering. Senteret yter tjenester i et livsløpsperspektiv og skal gi helsetjenester på spesialistnivå til barn, ungdom og voksne i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling.

Verktøy og skjema

Communication Function Classification System (CFCS)
Bimanual Fine Motor Function (BFMF)
CVI spørreskjema
Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS)
Viking Taleskala
Manual Ability Classification System (MACS)

Faginformasjon og kompetansesentre

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Rettigheter og offentlige organisasjoner

Om senteret og tilbudet

Cerebral parese er ett viktig forskningsområde ved Sykehuset i Vestfold. Her forskes det blant annet på effekten av ulike behandlingstilbud til barn med cerebral parese.

Gå til forskningsprosjektene

På habiliteringssenteret møter vi barn, ungdom og voksne med ulike vansker og diagnoser. En del av pasientene har store sammensatte vansker og trenger mye hjelp og oppfølging. 

Målgruppen er pasienter med medfødte eller tidlig ervervet skade, for eksempel:

 • For tidlig fødte barn med fødselsvekt <1000 gram
 • Barn med risiko for feilutvikling
 • Barn med forsinket psykomotorisk utvikling
 • Downs syndrom
 • Cerebral Parese
 • Muskelsykdommer/nevromuskulære sykdommer
 • Ryggmargsbrokk
 • Multifunksjonshemmede
 • Ervervede hjerneskader
 • Sjeldne syndromer og tilstander
 • Progredierende sykdommer
 • Metabolske sykdommer
 • Psykisk utviklingshemming
 • Psykisk utviklingshemming med demens
 • Hjertesyke barn med kognitiv svikt


Problemstillinger vi ofte møter:

 • Motoriske vansker
 • Generelle lærevansker 
 • Spise- og ernæringsvansker
 • Utfordrende atferd
 • Språk og kommunikasjonsvansker
 • Søvnproblemer
 • Respirasjonsproblemer
 • Enurese /encoprese (problemer med kontroll av blære og tarm)
 • Veiledning om pubertet og seksualitet i forhold til funksjonsnedsettelser
 • Diagnoseutredning

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift med fagfelleevaluering:

2013

Development of The Viking Speech Scale to classify the speech of children with cerebral palsy (2013)

Lindsay Pennington a,1,*, DanielVirella b,1, ToneMjøen c,1, Maria daGrac¸a Andrada d,1, JaniceMurray e,1, AllanColver a,1, Kate Himmelmann f,1, GijaRackauskaite g,1, AndraGreitane h,1, Audrone Prasauskiene i,1, GuroAndersen c,1, JavierdelaCruz j,1

Research in Developmental Disabilities 34 (2013) 3202–3210

2012

Stoknes M, Andersen GL,  Elkamil AI, Irgens LM, Skranes J, Salvesen KÅ, Vik T. The effects of multiple pre- and perinatal risk factors on the occurrence of cerebral palsy. A Norwegian register based study. Eur J Paediatr Neurol. 2012 Jan; 16(1):56-63.

2011

Elkamil AI, Andersen GL, Salvesen KÅ, Skranes J, Irgens LM, Vik T. Induction of labor and cerebral palsy: a population-based study in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Jan;90(1):83-91.

2010

Andersen Guro L et al. Prevalence of Speech Problems and the Use of Augmentative and Alternative Communication in Children with Cerebral Palsy: A Register-Based Study in Norway. Perspectives on Augmentative and Alternative Communication. April 2010 19:12-20.

2009

Andersen GL et al. Is breech presentation a risk factor for cerebral palsy? A Norwegian birth cohort study. Dev Med Child Neurol. 2009 Nov;51(11):860-5.

Heinen F et al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2010 Jan;14(1):45-66. Epub 2009 Nov 14.

2008

Andersen G L et al. Cerebral palsy in Norway: Prevalence, subtypes and severity. Eur Jour Paed Neurol 2008 Jan;12(1): 4-13.

Bokkapitler:

Habilitering av barn og unge tiltak for helsefremming og mestring
Kapittel 10. Habiliteringsforløp for barn med cerebral parese: Randi Hoel og Guro L. Andersen
Edith V. Lunde, Bjørn Lerdal, Leif Hugo Stubrud (red.)
Universitetsforlaget | 1 utg. | 2011 | Bokmål | ISBN: 9788215019369

Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen: undersøkelse - diagnose - behandling
Kapittel 15. Cerebral Parese: Ånen Aarli, Guro Andersen, Reidun Jansen og Kristian Sommerfelt
Leif Gjerstad, Eirik Helseth, Terje Rootwelt (red.)
Vett og viten | 5. utg. | 2010 | Bokmål | ISBN: 9788241206863

Cerebral parese: medisinsk informasjon
Hva er cerebral parese? Hvem får cerebral parese?:  Guro L Andersen
Atle Fretheim (red.)
Serienummer 09:4 | 2009 |  ISBN 9788278416242

CP-registeret

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ble i 2006 godkjent som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Sosial- og helsedirektoratet. Registeret finansieres direkte med øremerkede midler fra Helse Sør-Øst.
Les mer om CP-registeret
En kvinne i hvitt arbeidsantrekk leier to barn ned en trapp
Sist oppdatert 24.01.2022