Habilitering og nevrologi – forskningsgruppe

​Hva forsker vi på?

I vår forskningsgruppe forsker vi på cerebral parese (CP).

CP er en samlebetegnelse på tilstander som gir motoriske utfordringer grunnet hjerneskade som oppstår under svangerskapet eller i løpet av barnets første to leveår. Selve hjerneskaden er livsvarig og endrer seg ikke, men de som har CP kan ofte oppleve funksjonsforverring med årene. Det er vanlig med fatigue og sekundære muskel/skjelett-plager inkludert feilstillinger. De motoriske utfordringene er ofte ledsaget av tilleggsvansker som epilepsi, spisevansker, talevansker, kognitive vansker, vansker med syn, psykiske vansker og smerter. Individer med CP mottar habiliteringsoppfølging i spesialisthelsetjenesten, men tilbudet varierer rundt om i landet.

Aktuelle forskningstemaer i vår forskningsgruppe er forekomst av og årsaker til CP, samt effekten av ulike behandlinger. Målet er at vår forskning skal:

 1. Bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging av barn og unge med cerebral parese. 
 2. Avdekke risikofaktorer for CP for å kunne forebygge tidlig hjerneskade hos barn.
 3. Studere sammenhenger mellom risikofaktorer, kliniske manifestasjoner og behandlingsmuligheter.

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) som Sykehuset i Vestfold er databehandler for har per nå registrert ca. 2900 barn og unge med CP født fom 1996 til d.d. Det betyr at forskningsgruppen har etter søknad tilgang til en stor mengde data som omhandler barn og unge med CP. Vi har også tillatelse til å koble våre data til Medisinsk fødselsregister som gir oss tilgang til mye informasjon relatert til risikofaktorer for CP i svangerskap og rundt fødsel.


Bilde av gruppens medlemmer

Fra venstre: Stine Johansen, Anne Elisabeth Ross Raftemo, Guro L. Andersen, Sandra Julsen Hollung, Annette Steen-Hansen Krøglid

Guro L. Andersen

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: guro.andersen@siv.no 
Telefon: 33 30 82 59 / 970 70 158

Sandra Julsen Hollung

Stillingstittel og foretak: Helseinformatiker/forsker NorCP, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MS, PhD
E-post: sandra.julsen.hollung@siv.no 
Telefon: 915 76 563

Anne Elisabeth Ross Raftemo

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat NTNU
E-post: anne.elisabeth.ross.raftemo@siv.no 
Telefon: 33 30 82 59 / 920 64 296

Annette Steen-Hansen Krøglid

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat UiO
E-post: annette.kroglid@siv.no 
Telefon: 33 30 82 20 / 402 46 412

Stine Johansen

Stillingstittel og foretak: Spesialfysioterapeut, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Masterstudent
E-post: stine.johansen@siv.no  
Telefon: 33 30 82 62​

Kamilla Br​​ekke

Stillingstittel og foretak: Overlege, nevrologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, stipendiatstilling Vestre Viken
E-post: kamilla.brekke@siv.no​ 
Telefon: 90 17 53 20​

​Natasha Demic

​​​Stillingstittel og foretak: Overlege, nevrologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat UiO 
E-post: natasa.poljak@siv.no
Telefon: 966 82 567​


CPPain
Prosjektledere: Randi Dovland Andersen, Sykehuset Telemark, og Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold.
Forskningsprosjekt til Annette Steen-Hansen Krøglid; New methods to predict pain in severe cerebral palsy (Predict CPPain).

CP-North
Co-Chair Sandra Julsen Hollung, Sykehuset i Vestfold, NorCP.

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?
Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge
Prosjektleder: Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold.
Forskningsprosjekt til Anne Elisabeth Ross Raftemo.

Risikofaktorer for CP
2011-2030
Prosjektleder: Guro L. Andersen og Sandra Julsen Hollung, Sykehuset i Vestfold
Prosjektmedarbeider: professor Torstein Vik, NTNU

 1. Kunstig befruktning og CP
 2. Kliniske manifestasjoner, MR-funn og risikofaktorer hos barn med dyskinetisk CP i Norge
 3. Cerebral parese hos barn født i Norge av innvandrermødre
 4. MR-funn hos barn med cerebral parese

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

(The Comprehensive CA-CP Study)
Prosjektleder Norge: Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese
Prosjektleder: Kristine Stadskleiv, Oslo universitetssykehus 


Multiple Sclerosis and Aging – A Real World, Population-based Cohort Study

Forskningsprosjekt til Kamilla Brekke
Prosjektleder: Cecilia Smith Simonsen (Vestre Viken)

Identifying Clinical Subtypes and Novel Biomarkers to Facilitate Personalized Medicine - A Prospective Study of Parkinson’s Disease

Forskningsprosjekt til Natasha Demic, UiO ​


 

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift med fagfelleevaluering

2022:

2​021:

2020:​​

Komplett publikasjonsliste

Nasjonale:

Internasjonale:


 • NordForsk
 • ​​Sykehuset Telemark HF
 • Helse Sør-Øst
 • Sykehuset i Vestfold 
 • Testamentert gave fra Tordis Elisabeth Dahl 
 • Helseforsk
 • PedCRIN
 • NorCP 

Sist oppdatert 20.01.2023