HELSENORGE

Kreft- og blodsykdompoliklinikk

Kreft- og blodsykdompoliklinikk har spesialkompetanse innen kreft- og lindrende  behandling, i den polikliniske virksomheten behandles også pasienter med andre blodsykdommer. Det blir gjort utredning, , behandling, oppfølging og kontroller. 

Det gis medisinsk kreftbehandling til pasienter med ulike kreftdiagnoser. De største pasientgruppene finner vi innen kreft i mage-tarmsystemet, prostata og urinveiene, brystkreft , lunge og gynekologi. Lindrende behandling gis til alle typer kreftdiagnoser, og også til pasienter med andre diagnoser enn kreft.Fant du det du lette etter?