NorCP

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og systematisk oppfølgingsprogram for barn og unge med cerebral parese (CP). Sykehuset i Vestfold er dataansvarlig for NorCP, men registeret også har en enhet ved OUS.

Kontakt

Postadresse

Sykehuset i Vestfold
NorCP
PB 2168
3103 Tønsberg

Slik finner du fram

Solvang, Tønsberg

Welhavensvei 14-16

Tønsberg

NorCP

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP).
Les mer om det nasjonale CP-registeret her
To barn som prater med en lege