To ambulansearbeidere triller pasient på båre ut av ambulanse

Ambulansetjeneste

Ambulansetjenesten i Vestfold har stasjoner i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik og disponerer 13 ambulanser der 9 er i døgnberedskap.

Ambulansene bemannes med autoriserte ambulansearbeidere, og totalt er nær 200 medarbeidere knyttet til ambulansetjenesten. Avdelingen er godkjent lærebedrift, og hvert år tas det inn 8-10 lærlinger som får sin 2-årige læretid i Vestfold.

I 2015 ble det gjennomført nær 30.000 ambulanseoppdrag og drøyt 10.000 var akutte hendelser der utrykningstiden er viktig. Responstid, dvs. fra AMK mottar nødmelding og til ambulansen er på stedet, er en viktig kvalitetsindikator, og dette følges nøye opp. Vestfold er da også den raskeste tjenesten i nasjonal målestokk.

Ambulansetjenesten har vært i rivende utvikling, og stadig mer avanserte medisinske tiltak kan gjennomføres. EKG sendes elektronisk til sykehus slik at riktig destinasjon kan besluttes mens bilen er på veien, mekanisk utstyr for hjertekompresjon gir frie hender til andre pasientoppgaver, smertestillende og annen medikamentell behandling gis og de har utstyr til å måle kritiske vitalparametere før pasienten ankommer legevakt eller sykehus.

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

AMK-sentralen i Telemark og Vestfold har mulighet til å registrere telefonstyrte bommer som ringes opp for å åpnes. Dersom det i tillegg kreves pin-koder eller andre metoder enn oppringning, støtter ikke vår løsning dette. Bomeier har ansvaret for å sende endringer i løsningen til AMK-sentralen.

For å registrere en bom må du fylle ut dette skjemaet og sende det til ambulanse@siv.no.

Avdelingssjef: Torbjørn Lia

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg