En gul ambulanse med blålys kjører utenfor sykehuset

AMK nødmeldetjeneste

AMK-sentralens viktigste funksjon er mottak og oppfølging av medisinske nødtelefoner på nødnummer 113, fra 28 kommuner i Vestfold og Telemark. En like stor oppgave er å ta i mot bestillinger av planlagte ambulansetransporter.

Alle medisinske nødtelefoner gis en prioritet etter systematisk informasjonsinnhenting. AMK-operatørene forsøker alltid å finne beste løsning for den enkelte pasients behov. I de mest kritiske situasjonene instruerer AMK-operatørene den eller de som til stede, til å gi livreddende førstehjelp inntil helsepersonell er fremme på hendelsesstedet.

For øvrig kan løsningen være alt fra å aktivere samtlige nødetater til å videreformidle pasientens behov til nærmeste legevakt eller pasientens fastlege. AMK har derfor mange samhandlingsaktører, både i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, brann, politi og frivillige organisasjoner. Sykehusets leger benyttes i stor grad som rådgivere for AMK under pågående aksjoner.

Avdelingssjef: Nina Ruud

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg