Tre sykepleiere som jobber på et kontor foran datamaskiner

IKT- og e-helseavdeling

IKT-og e-helseavdelingen skal bidra til å gi pasienter, pårørende og ansatte en tryggere, enklere og bedre hverdag gjennom gode teknologiske løsninger og forenklede arbeidsprosesser. Målet er å sørge for at de teknologiske løsningene skal "snakke sammen", og standardiserte prosesser skal muliggjøre bedre og enklere samhandling innad og på tvers av helseforetaket og andre sentrale helsetjenester.

Avdelingen skal bidra til høy kvalitet og god utnyttelse av ressurser i pasientbehandlingen og bidra med veiledning og opplæring innen avdelingens fagområde for ledere og medarbeidere.

Det er utarbeidet en IKT-handlingsplan som er basert på nasjonale og regionale føringer. 

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg