Medisinsk teknisk utstyr

Medisinteknologisk avdeling

Vi sørger for at det medisinsk-tekniske utstyret fungerer og utleverer behandlingshjelpemidler til kommuner i Vestfold.

Medisinsk teknisk utstyr er ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en energikilde for å fungere. Eksempler på medisinsk teknisk utstyr (MTU) er blodtrykksapparat, gastroskop, ultralyd, røntgen, respiratorer, kuvøser, hjertestartere, laboratorieutstyr og mikroskop.

Behandlingshjelpemidler omfatter både utstyr og forbruksmateriell som benyttes i forbindelse med medisinsk behandling som tilbys av spesialisthelsetjenesten og gjennomføres utenfor sykehus.

Eksempler på behandlingshjelpemidler er både forbruksmateriell som sonder, kompresjonsplagg og bandasjemateriell, og medisinskteknisk utstyr som CPAP, insulinpumper og forstøvere til hjemmebehandling.

Åpningstider og praktisk informasjon for behandlingshjelpemidler

Avdelingen er delt i to seksjoner. En seksjon drifter sykehusets utstyr og den andre seksjonen har ansvaret for behandlingshjelpemidler til hjemmeboende pasienter i Vestfold. Avdelingen forvalter omtrent 8 000 utstyrsenheter på Sykehuset i Vestfold, i tillegg til omtrent 12 000 utstyrsenheter fordelt på omtrent 10 000 hjemmeboende pasienter. Vi har ansvar for at det medisinsk tekniske utstyret til enhver tid er sikkert og vedlikeholdes korrekt.

Hos oss jobber det ingeniører og teknikere med spesialfelt innen blant annet elektronikk, automasjon, optikk, serverdrift, nettverk, pneumatikk, finmekanikk. I tillegg har vi sykepleiere og personell med kompetanse innenfor logistikk og helsefag.

 • Anskaffelse og utprøving av nytt utstyr og ny teknologi
 • Mottakskontroll
 • Utlevering av utstyr og forbruksmateriell til hjemmebrukere
 • Planlagt vedlikehold
 • Akutte reparasjoner
 • Administrasjon av eksterne serviceavtaler
 • Brukerstøtte til hjemmebrukere og helsepersonell
 • Drift av register for MTU og dokumentasjon av utstyrets vedlikehold
 • Registrering og rapportering av uønskede hendelser vedrørende MTU til myndighetene
 • Rådgiving
 • Kassasjon av utstyr


Gå til informasjon om innkjøp og leverandørkontaktsliste

Medisinsk teknisk sjef: Henning Trondrud

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg