HELSENORGE

Medisinfri behandling - psykisk helse

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter.