Behandling

Rituell omskjæring av gutter

Omskjæring er et kirurgisk inngrep der forhuden på penis fjernes helt eller delvis. Omskjæring kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring. «Lov om rituell omskjæring av gutter» skal sikre at dette utføres på en forsvarlig måte og gir foreldre rett til å få utført inngrepet innenfor det offentlige helsevesen.

Sykehuset i Vestfold har et begrenset tilbud om rituell omskjæring for gutter over 1 års alder fra vårt område. Tilbudet omfattes ikke av bestemmelsene om fritt behandlingsvalg for innbyggere bosatt andre steder i landet. Hos oss gjøres inngrepet i narkose (gutten sover) og i de fleste tilfeller som dagkirurgi.

 • Gutten må ha fylt ett år og være frisk på operasjonsdagen.
 • Det er en egenandel på 4000 kroner for inngrepet (pr. 1/1/2017, bestemt av Stortinget).
 • Begge foreldrene må bekrefte at de ønsker inngrepet utført.
 • Det skal også legges vekt på guttens egen mening i samsvar med alder og modenhet. Rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje.


Omskjæringen vil bli utført som et kirurgisk inngrep på sykehusets vanlige operasjonsavdeling der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen:

 • Spesielt er det viktig å merke seg at det ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose og maksimalt to pårørende totalt. Det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet.
 • Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper eller lignende) inn på operasjonsstuene. Det er ikke tillatt å fotografere inne på operasjonsstuene.

For at vi skal kunne vurdere henvisningen og sette gutten opp til inngrepet – og for at oppholdet på sykehuset skal forløpe så problemfritt og oppleves så positivt som mulig - er vi avhengig av at en del ting fremkommer tydelig i henvisningen:

Sjekkliste for henvisning til rituell omskjæring

 • Henvisningen sendes sykehuset på vanlig måte, fortrinnsvis elektronisk. Henvisningen må merkes i diagnosefeltet med «Rituell omskjæring»
 • Henvisningen må inneholde et minimum av informasjon om pasientens helsetilstand (Gutten er frisk / evt. andre sykdommer, tidligere gjennomgått kirurgi, allergier og evt. medisiner og - NB! - En helt kort status presens med høyde og vekt + status cor/pulm)
 • Følgende punkter må eksplisitt fremgå:
  • Det foreligger samtykke fra begge foreldre til inngrepet.
  • Gutten selv er informert om inngrepet og har fått si sin mening. Det er lagt behørig vekt på guttens mening (ift. alder og modenhet).
  • Foreldrene er innforstått med at det er en betydelig egenandel for inngrepet
  • Foreldrene er informert om de praktiske forhold omkring hvordan omskjæring foregår på sykehuset.

Tips: En måte å sikre at nødvendig informasjon alltid er med i henvisningen er at teksten over brukes som en fast «frase» i henvisningene (de fleste journalsystemer har mulighet for å opprette og spare en slik tekstbit som så kan «limes inn» i henvisningen).

Informasjon til henvisende leger

Hvem kan henvises:

 • Vårt tilbud om rituell omskjæring gjelder gutter over 1 år og inngrepet utføres i narkose (på samme måte som all annen barnekirurgi vi gjør). Inngrepet vil i de aller fleste tilfeller utføres dagkirurgisk. 
 • Kapasitet er begrenset og det må påregnes ventetid. Vi har av samme grunn i svært liten grad mulighet for å ta imot gutter bosatt utenfor Vestfold. Tilbudet omfattes ikke av bestemmelsene om fritt behandlingsvalg. Reiseutgifter dekkes ikke. Dersom det ikke finnes tilbud på sykehus i hjemfylket anbefales det å kontakte Fritt behandlingsvalg som kan informere om andre behandlingssteder og antatt ventetid.

Samtykke:

 • I de fleste tilfeller skal det foreligge samtykke fra begge foreldre (i de tilfellene én av foreldrene har foreldreansvar alene må dette dokumenteres i stedet). Skriftlig samtykke trenger ikke å følge henvisningen, men det må eksplisitt stå i selve henvisningen at begge foreldre samtykker. Det kan være fornuftig for henvisende lege å skaffe og ta vare på skriftlig samtykke.
 • Barn skal høres: Loven sier at ”Gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha rett til informasjon om inngrepet og gis anledning til å si sin mening. Det skal legges behørig vekt på guttens mening i samsvar med alder og modenhet. Rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje”. Det betyr at etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnet høres før det fattes beslutning om helsehjelp. Fra fylte 12 år skal barnet høres i alle saker som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet.

Egenandel:

 • Det er bestemt en egenandel på kr. 4.000 for inngrepet (pr. 01.01.15 – likt for alle sykehus). Foreldrene må være informert om dette.

Raskest mulig forløp:

 • Dersom henvisningen inneholder et minimum av informasjon om pasientens helsetilstand (Frisk, eventuelt andre sykdommer, tidligere gjennomgått kirurgi, allergier og medisiner og - NB! - En kortfattet status presens med høyde og vekt + status cor/pulm) vil de aller fleste av guttene kunne tas direkte til dagkirurgi uten forsinkende oppmøte på sykehuset. Mangler slike opplysninger øker total ventetid fram til kirurgi.

Praktiske forhold:

 • Prosedyren vil bli utført som et kirurgisk inngrep på sykehusets vanlige operasjonsavdeling der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen: Spesielt er det som ved annen barnekirurgi ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose og to pårørende totalt (det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet). Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper etc.) inn på operasjonsstuene. 
 • Av erfaring vet vi at det er viktig at slike praktiske ting er kommunisert til foreldrene på forhånd slik at de er innforstått med dette før de møter på sykehuset - slik at forventningene er realistiske og skuffelser dermed kan unngås. Dette ansvaret må derfor ligge hos henvisende lege og bør dokumenteres i henvisningen (”foreldrene er informert om de praktiske forholdene omkring omskjæring på sykehuset”)

Ventetid:

 • Ventetid fram til inngrepet vil variere. Rituell omskjæring er en del av vårt vanlige barnekirurgiske tilbud. Inngrepene vil nødvendigvis måtte prioriteres lavere enn de fleste inngrep på medisinsk indikasjon og reell ventetid vil dermed avhenge av den totale ventelistesituasjonen.

Har du ytterligere spørsmål, kan kirurgisk inntakskontor kontaktes på tlf. 33 34 28 71.

Før

Dere skal møte med gutten fastende til det tidspunktet som står i innkallingen. Gutten skal faste seks timer før oppmøte. Det innebærer at han ikke må innta fast føde eller drikke som inneholder fett (melk, buljong) eller fruktkjøtt. Inntil to timer før oppmøte kan han drikke klare væsker (vann, saft, brus, juice uten fruktkjøtt), samt bruke pastiller og tyggegummi.

På oppmøtedagen blir dere tatt imot av en sykepleier som har ansvaret for dere denne dagen, og som vil informere om hva som skal skje. Kirurgen som skal utføre inngrepet vil snakke med dere før omskjæringen.

Det legges bedøvelseskrem på hånda for infusjonskanyle som brukes til narkosemedisiner og væsketilførsel.

Beroligende medisin gis eventuelt ved behov enten som saft eller en spray i nesen. Dere følges til operasjonsstua når det er hans tur. Det vil være noe ventetid i løpet av dagen.

Informasjon om narkose på flere språk

Under

En av foreldrene får være med inn på operasjonsstua sammen med gutten helt til han har sovnet av narkosen.

Det gis smertestillende under operasjonen slik at det skal være minst mulig smerter når gutten våkner. Lokalbedøvelse i huden gis i tillegg.

Varigheten av inngrepet medregnet tiden for å gi narkose er omlag en time.


Etter

Operasjonssåret blir sydd med tråd som forsvinner av seg selv i løpet av få uker.

Det kan være svie ved vannlatingen noen ganger etter operasjonen. Hvis gutten får smerter hjemme, kan han få paracetamol. Doseringen står på esken og kjøpes reseptfritt.

Hvis gutten bruker bleie, er det viktig å se i bleien ofte for å se om det er blødning. Noen få dråper blod er vanlig, men ved større mengder bør du ta kontakt med avdelingen.

Gutten kan dusje eller bade etter fire dager.

Dersom gutten går i barnehage eller skole, bør han være hjemme i en til to dager etter operasjonen.

Vær oppmerksom

 • Blødning og infeksjon er sjeldent, men kan oppstå.
 • Det kan forekomme at det kosmetiske resultatet ikke er tilfredsstillende.
 • Ved alle typer kirurgi kan det en sjelden gang forekomme komplikasjoner i forbindelse med narkosen.

Kontakt

Tønsberg Tønsberg

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg

Transport

Diagram
Kart over sykehusområdet i Tønsberg.

 

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

Praktisk informasjon

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Mange barn føler seg redde og alene.

Les mer om barn som pårørende her

​Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfold, med unntak av Sande og Svelvik, som tilhører Vestre Viken. ​

Gå til avdelingssiden til Behandlingshjelpemidler ved Sykehuset i Vestfold for mer informasjon om behandlingshjelpemidler

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.  

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Vær oppmerksom på at enkelte sengeposter ikke tillater blomster på avdelingen i det hele tatt. Det er ikke tillatt med blomster på barne- og ungdomsposten.

Se oversikt fra Astma- og allergiforbundet om ja- og nei-blomster

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

 • Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
 • Lørdag – søndag og helligdager er kafeen stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Ved hovedinngangen i Tønsberg har Narvesen en kiosk.

Åpningstider  Narvesen kiosk:

 • Mandag til fredag: kl. 07.00 - 20.30.
 • Lørdag, søndag og helligdager: kl. 10.00 - 20.00.
 • 1. januar (nyttårsdagen) og 1. juledag: stengt.
 • 17. mai. Kristi Himmelfartsdag, påske, pinse, jul- og nyttårsaften: kl. 09.00 - 15.00.

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

​Sykehuset i Vestfold har avtaler med flere hotell for pasienter som har behov for overnatting utenfor sykehuset i forbindelse med  sin behandling.

For å få rabatt er det viktig at du opplyser om at du er pasient ved SiV.

Sykehuset har avtaler med:

 • Quality Hotel Tønsberg
  Adresse: Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
  Telefon: 33 00 41 00.
 • Quality Hotel Klubben
  Adresse: Nedre Langgate 49, 3126 Tønsberg.
  Telefon: 33 35 97 00.
 • Thon Hotel Brygga
  Adresse: Nedre Langgate 40, 3126 Tønsberg.
  Telefon: 33 34 49 00.
 • Wilhemsen House
  Adresse: Halfdan Wilhelmsens Allé 22, 3112 Tønsberg.
  Telefon: 971 36 000.
  Pasienter ved SiV får 15 prosent rabatt på kortidsleie (fra en dag til en måned) ved Wilhemsen House. Dette er selvbetjent leilighetshotell/overnattingshybel. Bestilling sendes til post@wh.no – se mer informasjon på www.wh.no.

Les om dine rettigheter til kostgodtgjørelse på helsenorge.no 

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

​Sykehuset i Vestfold er et "Røykfritt sykehus". Det er ikke tillatt å røyke inne i bygningene tilhørende Sykehuset i Vestfold. 

Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter som er allergiske mot sigarettrøyk.

Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn.

Det er tillatt å røyke ute i spesielle soner ved hvert av sykehusene. Utenfor alle innganger er det satt opp askebeger til å stumpe røyken i før man går inn i bygningene.

Røykeplasser

Det er to røykeplasser for pasienter og pårørende ved SiV-Tønsberg. En på baksiden av sykehuset. Utgangen til røykeplassen finner du ved å gå forbi heisene, gjennom glassdøra, og deretter rett fram og ut. Det er satt opp bord med tak over på røykeplassen. Her kan også senger kjøres ut under tak.

Den andre røykeplassen er på fremsiden av sykehuset foran hovedinngangen ved skifermuren.

Med samtale- og livssynstjenesten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

​Samtale- og livssynstjenesten ved SiV har både sykehusprest og sykehusfilosof. De kan også være behjelpelige med å formidle kontakt med representanter fra andre religioner eller livssyn. 

Les mer om samtale- og livssynstjenesten​

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

​Sykehusapoteket i Tønsberg finner du hvis du går til venstre etter at du har gått inn hovedinngangen. Følg så skiltene til apoteket.

Åpningstider og annen informasjon finner du på nettsidene til apoteket

​Sykehuskapellet ved sykehuset i Vestfold er åpent hele døgnet og er ment til å være et stille rom dit man kan trekke seg tilbake med tankene sine. 

Hvor er sykehuskapellet?

Sykehuskapellet finner du en trapp ned fra vrimleområdet i hovedetasjen (E1). Kapellet er ved siden av auditoriet og biblioteket.

Sykehusets annerledesrom

Når sykehuskapellet ble innviet ble det sagt: ”Dette er sykehusets annerledesrom. I dette rommet skal mennesker blant annet kunne lytte til sine liv, la tankene hvile og hjertet skal få et sted å bli tømt og fylt igjen.”

Til sykehuskapellet kan man gå når som helst på døgnet. Noen går dit for å få samlet tankene sine, andre går dit for å be en bønn.

Bønnesteiner

I sykehuskapellet er det ikke lov med levende lys, derfor har vi heller bønnesteiner som man kan legge fra seg på alteret eller ta med seg videre i livet.

Det finnes også salmebøker og bibler som man gjerne kan låne med seg.

​Sykkelparkering for besøkende ved SiV-Tønsberg finner du rett nedenfor hovedinngangen ved skifermuren.

​Sykehuset har kun klær som egner seg til sengeleie. Derfor ønsker vi at du benytter eget tøy ved opphold i fellesrom som korridor, dagligstue og vrimleområdet.

​Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

Ring inntakskontor (se innkallingsbrev for telefonnummer) hvis det skjer endringer i din helsetilstand, eller du har vært hos lege og det fremkommer nye opplysninger i tiden mellom poliklinikk preoperativ og operasjon. 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal alle medisinene dine styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Du kan bruke egen mobiltelefon, PC eller nettbrett. Det er åpent, gratis og trådløst internett ved bruk av egen PC, mobil eller nettbrett.

Når du må bruke egen mobiltelefon ber vi om at det tas hensyn til andre pasienter, og at det ikke ringes i forbindelse med aktivitetstimer og måltider.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

​​Sykehuset i Vestfold er også en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med Universitetet i Oslo.

Ved sykehuset gjennomføres også kompetanseutvikling for alle ansatte og du vil kunne møte personell som deltar i dette. Det betyr at du også vil møte legestudenter, sykepleiestudenter og andre som er under utdanning her ved sykehuset, og at disse vil kunne være involvert i din behandling.

Presumerte samtykke

Dette skal skje under pasientens "presumerte samtykke". Dersom pasienten ønsker å trekke sitt samtykke, gjøres det gjennom beskjed til behandlende lege.

Biologisk forskningsreservasjon

Forskere kan søke om å bruke biologiske prøver som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Samtidig har alle rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale blir brukt til forskning. Ved å fylle ut et eget reservasjonsskjema blir personen registrert i registeret for biologisk forskningsreservasjon hos Folkehelseinstituttet. Så lenge personen er oppført i registeret, kan det biologiske materialet ikke brukes i forskning. Reservasjonen kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Forskere er pålagt å fjerne alle som er registrert fra utvalget de skal forske på. Dette gjøres ved at forskerens datafil kjøres gjennom en kontrollrutine hos Folkehelseinstituttet.

Forskeren får en kvittering på at utvalget er kontrollert mot registeret for biologisk forskningsreservasjon.

Personer som er oppført i registeret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.

Du kan lese mer om biologisk forskningsreservasjon og finne reservasjonsskjema på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Ønskeambulansen er et tilbud til alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige transportmidler. Frivillig helsepersonell og ambulanse  transporterer pasienten til et ønsket sted.  

Hensikten med tilbudet er å oppfylle et ønske. For eksempel å besøke et spesielt sted eller arrangement, delta på en familiesammenkomst eller besøke en venn.

Pasientens ønske, praktiske muligheter og medisinske og pleiemessige behov må vurderes før turen.

Hvem henvender jeg meg til?

Pasienter eller pårørende som ønsker å bruke tilbudet, kan henvende seg til:

Seksjonsleder Nina Cecilie Firing
Onkologisk-palliativ seksjon
Tlf. 33 34 27 35
E-post: nina.firing@siv.no

Frivilling innsats

Tilbudet drives gjennom frivillig innsats av ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset stiller ambulanse og utstyr til disposisjon.