En gruppe mennesker som holder mobiltelefoner

eHelsebasert levevanebehandling - mat og medisin mot overvekt

Lavkaloridiett

Dette er en studie av ungdom med alvorlig fedme som vil undersøke gjennomførbarhet, effekt og bivirkninger av en 8-ukerslavkaloridiett fulgt av et 52-ukers eHelsebasert levevanebehandling med eller uten vektreduserende medisin (semaglutid).

Sist oppdatert 18.01.2024