Fysikalsk medisin og rehabilitering – forskningsgruppe

​​Hva forsker vi på?

Gruppens forskningsområder er innen fysikalsk medisin med fokus på muskel- og skjelettplager og arbeidslivsfokus for folk med alminnelige plager. Innenfor rehabilitering forsker gruppen på rehabilitering fra tidlig sykdomsfase, rehabilitering av covid i alle faser og rehabilitering av funksjonelle nevrologiske lidelse.  Forskningsgruppen samler inn og analyserer strukturerte data fra pasientforløp ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og bruker dette til forskning og forbedring av pasientbehandlingen i klinikken. 

​​​Presentasjon av gruppen

Gruppen består av 11 personer og er sammensatt av forskere og PhD-kandidater som representerer et vidt felt innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Gruppens medlemmer

Anika Jordbru (forskn​​​​ingsgruppeleder)

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling
Stilling/akademisk stilling: Seksjonsleder/PhD-forsker
E-post: anika.jordbru@siv.no

Inge Ringheim

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling
Stilling/akademisk stilling: PhD-forsker
E-post: inge.ringheim@siv.no​

Tone Langjordet J​ohnsen

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – helse og arbeid
Stilling: Spesialpedagog/PhD-forsker
E-post: tone.johnsen@siv.no​

Marte Wendel-Haga​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling/rehabiliteringsavdeling.
Stilling: Overlege/PhD-forsker
E-post: marte.wendel-haga@siv.no​

Aage Indahl​​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Helse og arbeid Stilling: Overlege / PhD Forsker
E-post: aage.indahl@siv.no​

Espen Gjevestad

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: PhD-forsker
E-post: espen.gjevestad@siv.no

Jarle Berge

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Idrettsfysiolog/stipendiat
E-post: jarle.berge@siv.no​

Ingar Heier

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Overlege/stipendiat
E-post: ingar.heier@siv.no​

Alison Axisa Eriksen​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen, seksjon for LMS
Stilling: Sykepleier / stipendiat
E-post: alison.axisa.eriksen@siv.no

Henriette Paulsen

Arbeidssted: Fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen 
Stilling: Spesialfysioterapeut, fagkoordinator barn og kvinne/masterstudent
E-post: henriette.paulsen@siv.no​​

Kari Peersen​

Arbeidssted: Hjertemedisinsk poliklinikk
Stilling: Spesialfysioterapeut innen hjerte-lungefysioterapi/PhD-forsker
E-post: kari.peersen@siv.no

​Våre forskningsprosjekter​​​

Rehabiliteringsregisteret ved Sykehuset i VestfoldProsjektleder: Inge Ringheim, Sykehuset i Vestfold

Høyintensiv gangtrening etter hjerneslagProsjektleder: Jennifer L Moore, Sunnaas Sykehus HF

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

​Prosjekter innen sykelig overvekt

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med Senter for sykelig overvekt rundt forskning på sykelig overvekt og har en PhD-stipendiat (Jarle Berge) som er tilknyttet både denne forskningsgruppen og forskningsgruppen for fedme, hormonsykdommer og ernæring.​

EGO - Exercise and Genes in ObeseProsjektleder: Jøran Hjelmesæth, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold​

LIFETIME - The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesityProsjektleder: Jens K Herte​​l, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold​

Effekter av skiftarbeid på fysisk form, søvnkvalitet og livskvalitet hos po​litietProsjektleder: Espen Gjevestad, Politihøgskolen.​

Aktuelle publikasjoner

​2021​​

Samarbeidspartnere

 • ​Functional Neurological Disorder Society
 • Professor Jon Stone, University of Edinburgh and Western general Hospital UK
 • Forskningsgruppen Arbeidsliv og Inkludering (ALI), NORCE Norwegian Research Centre
 • Helsedirektoratet
 • Frisk Larvik, Arbeidslivsentra, NAV
 • Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)
 • Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus
 • Enhet for psykosomatikk ved Oslo Universitetssykehus
 • MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo
 • Fagnettverk benamputasjon
 • Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljøet (HENÆR), Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

​Finansieringskilder

 • ​Universitetet i Sørøst-Norge
 • Interne forskningsmidler ved Sykehuset i Vestfold
 • Helseforsk
 • Sykehuset i Vestfold​​

Nyheter/aktuelt​​

​Ny studie: trening med høy intensitet gir størst vekttap uten å endre kosthold (NRK.no)​Fant du det du lette etter?