HELSENORGE

Fysikalsk medisin og rehabilitering – forskningsgruppe

​​Hva forsker vi på?

Gruppens forskningsområder er innen fysikalsk medisin med fokus på muskel- og skjelettplager og arbeidslivsfokus for folk med alminnelige plager. Innenfor rehabilitering forsker gruppen på rehabilitering fra tidlig sykdomsfase, rehabilitering av covid i alle faser og rehabilitering av funksjonelle nevrologiske lidelse.  Forskningsgruppen samler inn og analyserer strukturerte data fra pasientforløp ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og bruker dette til forskning og forbedring av pasientbehandlingen i klinikken. 

​​​Presentasjon av gruppen

Gruppen består av 13 personer og er sammensatt av forskere og PhD-kandidater som representerer et vidt felt innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Gruppens medlemmer


Portrettfoto

Inge Ringheim (forskn​​​​ingsgruppeleder)

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling
Stilling/akademisk stilling: Seksjonsleder, forsker/PhD
E-post: inge.ringheim@siv.no​

Portrettfoto

Tone Langjordet J​ohnsen​​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – helse og arbeid
Stilling: Forsker/PhD
E-post: tone.johnsen@siv.no​

Portrettfoto

Anika Jordbru 

Stilling/akademisk stilling: Forsker/PhD


Marte Wendel-Haga​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling/rehabiliteringsavdeling.
Stilling: Overlege, forsker/PhD
E-post: marte.wendel-haga@siv.no​


Aage Indahl​​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Helse og arbeid
Stilling: Overlege, forsker/PhD
E-post: aage.indahl@siv.no​


Espen Gjevestad

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Forsker/PhD
E-post: espen.gjevestad@siv.no

Portrettfoto  

Jarle Berge

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling og senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
Stilling: Fysiolog/PhD
E-post: jarle.berge@siv.no​


Portrettfoto  

Alison Axisa Eriksen​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen, seksjon for LMS
Stilling: Sykepleier/stipendiat
E-post: alison.axisa.eriksen@siv.no


Portrettfoto  

Henriette Paulsen

Arbeidssted: Fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen 
Stilling: Spesialfysioterapeut, fagkoordinator barn og kvinne/masterstudent, MSc
E-post: henriette.paulsen@siv.no​​


Kari Peersen​

Arbeidssted: Hjertemedisinsk poliklinikk
Stilling: Spesialfysioterapeut innen hjerte-lungefysioterapi, forsker/PhD
E-post: kari.peersen@siv.no


Portrettfoto

Tom Farmen N​erli

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Overlege/stipendiat
E-post: tomfar@siv.no 


Per Enok Baksjøberget

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Idrettspedagog/stipendiat
E-post: Per.Enok.Baksjoberget@siv.no 


Erling Becker Aarseth

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Overlege
E-post: erlaar@siv.no 

Simen Lundberg

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk og rehabilitering – nevrologisk rehabiliteringsseksjon 
Stilling: masterstudent nevrologisk fysioterapi


​Våre forskningsprosjekter​​​

Virtual Reality (VR) – et nytt syn på ​​smerter

Prosjektleder Inge Ringheim

Kort- og langtids​​effekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse (FND)

Prosjektleder Marte Wendel-Haga​​

Short-time behavioural intervention in post-Covid syndrome (SIPCOV): A pragmatic randomised controlled trial

Prosjektleder: Vegard Wyller, Akershus Universitetssykehus

​The trained eye – a vision
Prosjektleder: Eva Marie Støa og Vibeke Sundling, Universitetet i Sørøst-Norge

Negative pasient- eller brukererfaringer med bruk av helsetjenester. Hvordan utrykker pasienter, brukere og deres pårørende disse erfaringene gjennom klager?
Prosjektleder: Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder​

​Trygg i jobb tross plager​
​ Prosjektleder: Tone Langjordet Johnsen, Sykehuset i Vestfold

Rehabiliteringsregisteret ved Sykehuset i Vestfold
Prosjektleder: Inge Ringheim, Sykehuset i Vestfold

Høyintensiv gangtrening etter hjerneslag
Prosjektleder: Jennifer L Moore, Sunnaas Sykehus HF

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?
Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

​Prosjekter innen sykelig overvekt

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med Senter for sykelig overvekt rundt forskning på sykelig overvekt og har en PhD-stipendiat (Jarle Berge) som er tilknyttet både denne forskningsgruppen og forskningsgruppen for fedme, hormonsykdommer og ernæring.​

LIFETIME - The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity
Prosjektleder: Jens K Herte​​l, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold​

Effekter av skiftarbeid på fysisk form, søvnkvalitet og livskvalitet hos po​litiet
Prosjektleder: Espen Gjevestad, Politihøgskolen.​

Aktuelle publikasjoner

​2021​​

Samarbeidspartnere

 • ​Akershus Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken​
 • Duke University and medicine v/Ronni Kolotkin
 • Fagnettverk benamputasjon
 • Folkehelseinstituttet
 • Functional Neurological Disorder Society
 • Helsedirektoratet
 • København universitet v/ Professor Bente Stallknecht og post doc Mads Rosenkilde Larsen
 • NORCE Norwegian Research Centre, Arbeidsliv og Inkludering (ALI)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap​
 • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) v/ Professor Jan Helgerud, Catia Martins​
 • Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling​
 • Oslo Universitetssykehus, Enhet for psykosomatikk​
 • Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo, MS-forskningsgruppen
 • Politihøgskolen (Stavern), v/Asle Makoto Sandvik, Espen Gjevestad​
 • Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)
 • Sykehuset i Vestfold, Senter for sykelig overvekt v/ professor Jøran Hjelmesæth​
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Helsefremmende arbeid i nærmiljøet (HENÆR)
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin
 • University of Edinburgh and Western general Hospital UK, v/Professor Jon Stone ​
 • Valnesfjord Helsesportsenter
 • Beitostølen Helsesportsenter​Finansieringskilder

 • ​Universitetet i Sørøst-Norge
 • Interne forskningsmidler ved Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset i Vestfold​​
 • Helse Sør-Øst
 • Dam Stiftelsen
 • Folkehelseinstituttet
 • Valnesfjord Helsesportsenter
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Interne innovasjonsmidler, SiV

Nyheter/aktuelt​

Dagbladet 14.01.22 – Sjokkerende legebesøk Dagbladet 11.01.22 – Christer Falck 16 uker i helvete - Christers oppskrift: Kulemagen forsvant 

Dagbladet 05.12.21 – Gjert ned 10 kilo: - Tre grep 
Dagbladet 22.11.21 – Anabole steroider - Kroppsbygger om Oslos skyggeside: - Skummelt

Expressen 12.11.21 – Sänk ditt höga blodtryck med 30-minutersknepet 

Dagbladet 4.11.21 – Trene seg til lavere blodtrykk - 30-minutter-grepet mot høyt blodtrykk 
Dagbladet 18.10.21 – Adele vektnedgang - Adeles vektras: Tok tre grep 
Dagbladet 04.09.21 – Trening og mat mot høyt blodtrykk 

​Dagbladet 14.06.21 – Raskt ned i vekt - Ned fire kilo før ferien Dagbladet 23.05.21 – Runner's knee - Slik ble Adrian (28) kvitt runner's knee 
Dagbladet 11.05.21 – Ned i vekt - Suksessmetoden: Gikk ned 60 kilo

Glomdalen avis 05.05.21  Fnyser av lettbruspåstand  ikke riktig

Nettavisen 03.05.21: Uenige etter fedmeutsagn: – Ikke riktig Dagbladet 02.05.21 – Øvelsene for sterke armer


Fant du det du lette etter?