En persons ben på en trebenk i skogen

Fysikalsk medisin og rehabilitering – forskningsgruppe

​​Hva forsker vi på?

Gruppens forskningsområder innen fysikalsk medisin har fokus på muskel- og skjelettplager og arbeidslivsfokus for folk med alminnelige plager. Innenfor rehabilitering forsker gruppen på rehabilitering fra tidlig sykdomsfase, rehabilitering av covid i alle faser og rehabilitering av funksjonelle nevrologiske lidelse.  Forskningsgruppen samler inn og analyserer strukturerte data fra pasientforløp ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og bruker dette til forskning og forbedring av pasientbehandlingen i klinikken. 

​​​Presentasjon av gruppen

Gruppen består av 14 personer og er sammensatt av forskere og PhD-kandidater som representerer et vidt felt innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 

En kvinne med blondt hår

​Marte Wendel-Haga​ (forskningsgruppeleder)

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling/rehabiliteringsavdeling. 
Stilling: Overlege, forsker/PhD
E-post: marte.wendel-haga@siv.no​

 

 

 

Portrettfoto

Inge Ringheim ​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – forskning og utvikling
Stilling/akademisk stilling: Seksjonsleder, forsker/PhD
E-post: inge.ringheim@siv.no​

 

 

Portrettfoto

Tone Langjordet J​ohnsen​​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – helse og arbeid
Stilling: Forsker/PhD
E-post: tone.johnsen@siv.no​

 

 

 

 

Portrettfoto

Anika Jordbru 

Stilling/akademisk stilling: Forsker/PhD

 

 

 

 

 

Aage Indahl​​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Helse og arbeid
Stilling: Overlege, forsker/PhD
E-post: aage.indahl@siv.no​


Espen Gjevestad

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Forsker/PhD
E-post: espen.gjevestad@siv.no

 

Portrettfoto

Jarle Berge

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling og senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
Stilling: Fysiolog/PhD
E-post: jarle.berge@siv.no​

 

 

 

 

Portrettfoto

 Alison Axisa Eriksen​

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen, seksjon for LMS
Stilling: Sykepleier/stipendiat
E-post: alison.axisa.eriksen@siv.no

 

 

 

Portrettfoto

Henriette Paulsen

Arbeidssted: Fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen 
Stilling: Spesialfysioterapeut, fagkoordinator barn og kvinne/PhD stipendiat
E-post: henriette.paulsen@siv.no​​

 

 

 

 

Kari Peersen​

Arbeidssted: Hjertemedisinsk poliklinikk
Stilling: Spesialfysioterapeut innen hjerte-lungefysioterapi, forsker/PhD
E-post: kari.peersen@siv.no

Portrettfoto

Tom Farmen N​erli

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Overlege/stipendiat
E-post: tomfar@siv.no 

 

 

 

 

 

Per Enok Baksjøberget

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Rådgiver/idrettspedagog
E-post: Per.Enok.Baksjoberget@siv.no 

 

Erling Becker Aarseth

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - fysikalsk medisinsk avdeling
Stilling: Overlege
E-post: erlaar@siv.no 

 

Simen Lundberg

Arbeidssted: Klinikk fysikalsk og rehabilitering – nevrologisk rehabiliteringsseksjon 
Stilling: masterstudent nevrologisk fysioterapi

Virtual Reality (VR) – et nytt syn på ​​smerter

Prosjektleder Inge Ringheim

Kort- og langtids​​effekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse (FND)

Prosjektleder Marte Wendel-Haga​​

Short-time behavioural intervention in post-Covid syndrome (SIPCOV): A pragmatic randomised controlled trial

Prosjektleder: Vegard Wyller, Akershus Universitetssykehus

​The trained eye – a vision
Prosjektleder: Eva Marie Støa og Vibeke Sundling, Universitetet i Sørøst-Norge

Negative pasient- eller brukererfaringer med bruk av helsetjenester. Hvordan utrykker pasienter, brukere og deres pårørende disse erfaringene gjennom klager?
Prosjektleder: Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder​

​Trygg i jobb tross plager​
​ Prosjektleder: Tone Langjordet Johnsen, Sykehuset i Vestfold

Rehabiliteringsregisteret ved Sykehuset i Vestfold
Prosjektleder: Inge Ringheim, Sykehuset i Vestfold

Høyintensiv gangtrening etter hjerneslag
Prosjektleder: Jennifer L Moore, Sunnaas Sykehus HF

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?
Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

​Prosjekter innen sykelig overvekt

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med Senter for sykelig overvekt rundt forskning på sykelig overvekt og har en PhD-stipendiat (Jarle Berge) som er tilknyttet både denne forskningsgruppen og forskningsgruppen for fedme, hormonsykdommer og ernæring.​

LIFETIME - The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity
Prosjektleder: Jens K Herte​​l, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold​

Effekter av skiftarbeid på fysisk form, søvnkvalitet og livskvalitet hos po​litiet
Prosjektleder: Espen Gjevestad, Politihøgskolen.​

​2023

 • Gagnat, Y., Braendvik, S. M., Ringheim, I., & Roeleveld, K. (2023). The relation of energy cost of walking with gait deviation, asymmetry, and lower limb muscle co-activation in children with cerebral palsy: a retrospective cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord, 24(1), 111. https://doi.org/10.1186/s12891-023-06223-1 ​
 • Garratt, A. M., Engen, K., Kjeldberg, I. R., Nordvik, J. E., Ringheim, I., Westskogen, L., & Becker, F. (2023). Use of EQ-5D-5L for Assessing Patient-Reported Outcomes in a National Register for Specialized Rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2023.04.026 
 • Johnsen, T. L., Eriksen, H. R., Baste, V., Indahl, A., & Tveito, T. H. (2023). Workplace Inclusion of Potentially Marginalized Groups: A Cluster Randomized Controlled Trial of the atWork Intervention. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1). https://doi.org/https://doi.org/10.16993/sjwop.157 
 • Paulsen, H., Ljungblad, U. W., Riiser, K., & Evensen, K. A. I. (2023). Early neurological and motor function in infants born moderate to late preterm or small for gestational age at term: a prospective cohort study. BMC Pediatr, 23(1), 390. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04220-w ​

​2022

 • ​Ljungblad, U. W., Paulsen, H., Tangeraas, T., & Evensen, K. A. I. (2022). Reference Material for Hammersmith Infant Neurologic Examination Scores Based on Healthy, Term Infants Age 3-7 Months. J Pediatr, 244, 79-85 e12. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2022.01.032 ​
 • Johnsen, T. L., Fyhn, T., Jordbru, A., Torp, S., Tveito, T. H., & Oyeflaten, I. (2022). Workplace Inclusion of People With Health Issues, Immigrants, and Unemployed Youths-A Qualitative Study of Norwegian Leaders' Experiences. Front Psychol, 13, 687384. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.687384 ​

​2021​

 • ​Akershus Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken​
 • Duke University and medicine v/Ronni Kolotkin
 • Fagnettverk benamputasjon
 • Folkehelseinstituttet
 • Functional Neurological Disorder Society
 • Helsedirektoratet
 • København universitet v/ Professor Bente Stallknecht og post doc Mads Rosenkilde Larsen
 • NORCE Norwegian Research Centre, Arbeidsliv og Inkludering (ALI)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap​
 • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) v/ Professor Jan Helgerud, Catia Martins​
 • Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling​
 • Oslo Universitetssykehus, Enhet for psykosomatikk​
 • Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo, MS-forskningsgruppen
 • Politihøgskolen (Stavern), v/Asle Makoto Sandvik, Espen Gjevestad​
 • Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)
 • Sykehuset i Vestfold, Senter for sykelig overvekt v/ professor Jøran Hjelmesæth​
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Helsefremmende arbeid i nærmiljøet (HENÆR)
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin
 • University of Edinburgh and Western general Hospital UK, v/Professor Jon Stone ​
 • Valnesfjord Helsesportsenter
 • Beitostølen Helsesportsenter • ​Universitetet i Sørøst-Norge
 • Interne forskningsmidler ved Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset i Vestfold​​
 • Helse Sør-Øst
 • Dam Stiftelsen
 • Folkehelseinstituttet
 • Valnesfjord Helsesportsenter
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Interne innovasjonsmidler, SiV
Sist oppdatert 11.09.2023