Ved Sykehuset i Vestfold foregår det flere spennende forskningsprosjekter på kreft, blant annet prostatakreft og tykktarmskreft. Her studeres faktorer som genetikk, MR, pasienttilfredshet, dødelighetsutvikling, kostnader og anatomi, med mål om å frembringe ny kunnskap for bedre kreftbehandling.


Hvem skal velge når valgene gjelder deg?

Valg og beslutninger i et sykdomsforløp for pasienter med alvorlig kreftsykdom

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Tykktarmskreft - høyresidig hemicolectomi med D3 reseksjon

Forekomst av tykktarmskreft har økt med 130 % i de siste 40 årene. Samtidig har mulighetene for helbredelse økt betraktelig. Radikal kirurgi er den eneste mulighet for helbredelse. Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i dette landet både hos kvinner og menn.

Ved operasjon for tykktarmskreft fjerner vi selve svulsten med god margin til frisk tykktarm. I tillegg fjerner vi en del av tykktarmkrøset som inneholder lymfeknuter. Det er viktig å fjerne disse lymfeknutene, fordi de kan inneholde spredning av kreftceller. Vi vet i dag at jo flere lymfeknuter man fjerner desto mindre sjanser er det å få tilbakefall av sykdommen.

Lymfebaner og lymfeknuter går langs blodårene (arteriene) som forsyner tykktarmen. Derfor tilstreber vi å underbinde og dele blodårene tett på der de grener seg fra de store blodkarene for å få med flest mulig lymfeknuter.

På grunn av vanskelige anatomiske forhold og store individuelle variasjoner får man som regel ikke underbundet blodårene ved selve avgangen fra de store blodkarene ved standard operasjon  Man får derfor ikke med seg så mange lymfeknuter som man kunne fått og risikoen er større for at det er lymfeknuter med kreftceller tilbake i kroppen når operasjonen er ferdig.

Med studien "Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved hjelp av preoperativ bifasisk MDCT angiografi" undersøker vi karforholdene i tykktarmskrøset før operasjon og et kart som kirurgen kan følge under operasjonen. På den måten kan kirurgen underbinde blodårene ved selve avgangen fra de store blodkarene og fjerne så mange lymfeknuter som mulig.

For å kartlegge kar forholdene bruker vi den CT undersøkelsen som alle pasienter må man gjennomgå før operasjonen. Disse CT bildene blir ved hjelp av et dataprogram rekonstruert til et tredimensjonalt operasjonskart..

Ved dagens standard operasjon for høyresidig tykktamskreft blir det stående igjen stumper av arteriene som forsyner høyre del av tykktarm og med dette en del lymfeknuter. Ved hjelp av operasjonskart skal vi i denne studien sette av blodårene i tykktarmskrøset ved selve avgangen fra de store blodkarene for å få  med fleste mulig lymfeknuter og derved minske risikoen for at det er lymfeknuter med kreftceller tilbake når operasjonen er avsluttet. Ellers utføres resten av operasjon likt det vi gjør i dag.

​Prosjektleder:

Jens Marius Næsgaard

Fant du det du lette etter?