HELSENORGE

Kreft

Ved Sykehuset i Vestfold foregår det flere spennende forskningsprosjekter på kreft, blant annet prostatakreft og tykktarmskreft. Her studeres faktorer som genetikk, MR, pasienttilfredshet, dødelighetsutvikling, kostnader og anatomi, med mål om å frembringe ny kunnskap for bedre kreftbehandling.


Hvem skal velge når valgene gjelder deg?

Valg og beslutninger i et sykdomsforløp for pasienter med alvorlig kreftsykdom

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Fant du det du lette etter?