Kreft

Ved Sykehuset i Vestfold foregår det flere spennende forskningsprosjekter på kreft, blant annet prostatakreft og tykktarmskreft. Her studeres faktorer som genetikk, MR, pasienttilfredshet, dødelighetsutvikling, kostnader og anatomi, med mål om å frembringe ny kunnskap for bedre kreftbehandling.


Sist oppdatert 26.10.2021